downloadฟรี!!!เสียงอ่านอมตะวรรณกรรม เรื่องกฎแห่งกรรม 50 เรื่องโดย ท.เลียงพิบูลย์

 mature_na    30 พ.ย. 2553

downloadฟรี!!!เสียงอ่านอมตะวรรณกรรม เรื่องกฎแห่งกรรม โดย ท.เลียงพิบูลย์

50 เรื่อง หลากรสหลายชีวิต

ช่วยกันโหวตด้วยนะครับถ้าขึ้นแนะนำแล้วน่าจะมีคนได้อ่านอีกมาก และจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างครับ

เรื่องจริงของกฎแห่งกรรมที่ให้ผลเที่ยงตรงและเกิดในสังคมไทยของเราเมื่อ30-40กว่าปีที่ผ่านมา

อนุโมทนากับ อาจารย์ ทองหยก (ท.) เลียงพิบูลย์ ผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยนะครับ

และโมทนากับ เสียงอ่านบรรยายโดย คุณยาจกซู (อ.เกรียงไกร พิพัฒน์กิจไพศาล)ด้วยครับ
แจกฟรีเป็นธรรมทานเท่านั้นนะครับห้ามwriteขาย


ช่วยทำLinkให้คลิกง่ายๆ
กฎแห่งกรรม ของ คุณ ท เลียงพิบูลย์

12 เรื่องแรกครับ

ฟังตามชื่อเรื่องด้านล่างโดยคลิกด้านล่างชื่อเรื่องนั้นๆครับ


เรื่อง ที่ 01.ทานชีวิต (13.96 MB, )downloadเรื่องที่1คลิกที่นี่ครับ

http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1236915&d=1290237657

เรื่อง ที่ 02.อารยะนคร (20.57 MB, )downloadเรื่องที่2คลิกที่นี่ครับ

http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1237087&d=1290246820

เรื่อง ที่ 03.สิ่งหนึ่งในน้ำใจโจร(13.35 MB)downloadเรื่องที่3คลิกที่นี่ครับ

http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1237110&d=1290249117
เรื่อง ที่ 04.ชะตากรรม (35.71 MB, )downloadเรื่องที่4คลิกที่นี่ครับ

http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1237777&d=1290286599
เรื่อง ที่ 05.ปัญหาชีวิต (23.44 MB, )downloadเรื่องที่5คลิกที่นี่ครับ

http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1237778&d=1290287642
เรื่อง ที่ 06.บทเรียนของชีวิต(36.78 MB, )downloadเรื่องที่6คลิกที่นี่ครับ

http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1237779&d=1290287642
เรื่อง ที่ 07.มรดกชิ้นสุดท้าย(31.59 MB, )downloadเรื่องที่7คลิกที่นี่ครับ

http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1238112&d=1290320231
เรื่อง ที่ 08.นึกไม่ถึง (41.92 MB,downloadเรื่องที่8คลิกที่นี่ครับ

http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1238113&d=1290320231

เรื่องที่ 09.กุศลสะท้อน (12.30 MB, )downloadเรื่องที่9คลิกที่นี่ครับ

http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1238114&d=1290320231

เรื่องที่ 10.ครั้งหนึ่งในชีวิต (40.82 MB, )downloadเรื่องที่10คลิกที่นี่ครับ

http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1238140&d=1290321057
เรื่องที่ 11.ความดีที่ไม่สูญ (28.63 MB, )downloadเรื่องที่11คลิกที่นี่ครับ

http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1238170&d=1290322363
เรื่องที่ 12.คนมีบาป (36.58 MB, )downloadเรื่องที่12คลิกที่นี่ครับ

http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1238171&d=1290322363


ชุดที่ 2 โดย อาจารย์ ท.เลียงพิบูลย์

download ได้โดย
เลือกคลิก link ด้านล่างชื่อเรื่องนั้นๆครับ


เรื่องที่13-26

13.ความดีที่เป็นมงคล
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1238183&d=1290324580

14.นอกฝัน
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1238184&d=1290324580

15.สร้างทุกข์
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1238185&d=1290324580

16.สร้างกรรม
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1238196&d=1290326647

17.เหตุเมื่อหลบฝน
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1238197&d=1290326647


18.เรื่องเวร
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1238198&d=1290326647


19.วัยรุ่น
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1238358&d=1290340150

20.เสียสัตย์
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1238359&d=1290340150


21.คนบ้านนอก
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1238360&d=1290340150

22.คู่ปรับ
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1238405&d=1290342325

23.ความบริสุทธิ์
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1238406&d=1290342325


24.วันเกิด
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1238407&d=1290342325

25.ทางผิด
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1238436&d=1290343425

26.มัจจุราชเอื้อมไม่ถึง
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1238437&d=1290343425


เรื่องกฎแห่งกรรมชุดที่ 3 โดย อาจารย์ ท.เลียงพิบูลย์


download ได้โดย
เลือกคลิก link ด้านล่างชื่อเรื่องนั้นๆครับ


เรื่องที่27-36

27.วิญญาณกตัญญู
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1238525&d=1290347343


28.ใครผิด
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1238881&d=1290363691


29.คิดสั้น
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1238883&d=1290364867


30.เพื่อนร่วมตาย
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1238884&d=1290364867


31สายโลหิต
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1238893&d=1290368512


32.เข้าพรรษา
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1238894&d=1290368512


33.ผู้เห็นไกล
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1238895&d=129036851234.ความกรุณาปราณี
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1238896&d=1290368512


35.กีฬาที่ผิดศีล
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1238897&d=1290368512


36.สวรรค์ของคนบาป
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1238898&d=1290368512


เรื่องกฎแห่งกรรมชุดที่ 4 โดย อาจารย์ ท.เลียงพิบูลย์


download ได้โดย
เลือกคลิก link ด้านล่างชื่อเรื่องนั้นๆครับ

37.เด็กข้างถนน
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1238900&d=1290374812


38.เรื่องของลุงสินธุ ตอน1
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1238901&d=1290374812

เรื่องของลุงสินธุ ตอน2
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1238902&d=1290374812


เรื่องของลุงสินธุ ตอน3
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1238903&d=1290374812


เรื่องของลุงสินธุ ตอน4
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1238904&d=1290374812


เรื่องของลุงสินธุ ตอน5
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1238905&d=1290374812


39.ความดี
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1238906&d=1290374812


40.เมตตา-กรุณา
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1238907&d=1290374812

41.ชีวิตแห่งความหลัง
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1238908&d=1290374812

42.คนใจดี
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1238909&d=1290374812


เรื่องกฎแห่งกรรมชุดที่ 5 โดย อาจารย์ ท.เลียงพิบูลย์


download ได้โดย
เลือกคลิก link ด้านล่างชื่อเรื่องนั้นๆครับ


เรื่องที่ 43-50

43ผู้คุ้มครอง
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1240138&d=1290436154

44สัจจะบารมี
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1240139&d=1290436154

45อำนาจจิต
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1240140&d=1290436154


46ความสงสาร
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1240230&d=129043761947กู้ชาติ
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1240231&d=1290437619


48ดงบาป ตอนที่ 1
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1240232&d=1290437619


ดงบาป ตอนที่ 2
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1240293&d=1290438732


ดงบาป ตอนที่ 3
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1240294&d=1290438732


ดงบาป ตอนที่ 4
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1240295&d=1290438732


49ความกตัญญู
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1240317&d=1290439564

50พบคนดี
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1240318&d=1290439564


หามาได้เท่านี้เองนะครับถ้าหาlinkมาเพิ่มได้จะมาแปะต่อครับ

หวังว่าทุกท่านจะช่วยๆกันเผยแพร่(แบบแจกฟรีเป็นธรรมทาน)ให้ได้มากที่สุดนะครับ
ให้เด็กๆน้องๆวัยรุ่น บุตรหลานได้ฟังกันก็ช่วยอบรมเขาทางอ้อมได้มากครับ


แจก กัลยาณมิตรเป็น ส.ค.ส.ปีใหม่ ๒๕๕๔ ก็ดีครับ เพราะผู้ใหญ่บางท่าน(เช่นนักการเมือง)ได้ฟังแล้วอาจจะกลับใจเลิกละอกุศลกรรม ทั้งหลายได้ง่ายขึ้นครับ(หวังว่าอย่างนั้นนะครับ)

ถ้าท่านใดประสงค์จะเข้าไป download ที่เว็บพลังจิตก็ทำได้โดยเข้าตามLink ด้านล่างครับผม

http://board.palungjit.com/f69/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2-%E0%B8%97-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C-268098.html

โมทนากับทุกท่านที่พยายามทำความดีครับ

ช่วยกันนะครับเพื่อสังคมที่ดีและมีคุณธรรมจะได้กลับมาอีกครั้งนึง    
เอ Link HTML ไม่ขึ้นนะครับ เอาเป็นว่าตามไปกด donwload 50เรื่อง ได้แบบง่ายๆที่กระทู้นี้ใน pantip.com ละกันนะครับ


http://www.pantip.com/cafe/religious/topic/Y9968924/Y9968924.html


• พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ (2399 - 2475)

• เราก็จะไม่ต้องเพลิดเพลินกับสิ่งที่ชอบจนเกินไป... เจอสิ่งที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องทุกข์ใจมาก เพราะสิ่งนั้นก็เปลี่ยนแปลงได้ ความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนแปลงได้ ทั้งสองฝ่ายนี้ไม่แน่นอน นี่ไม่ใช่การปลอบใจ แต่เป็นการยอมรับความจริงที่เราสามารถมองเห็นได้

• ปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ แบบเจโตวิมุติ 12 - 15 เมษายน 2567 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี

• อานาปานสติ

• "จะไปทางตรงหรือทางอ้อม" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

• วิทยุเสียงธรรม

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย