๙๙๙ ธรรมะวันละคำ...สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ๙๙๙

 sumrarn.da    26 พ.ย. 2553

คนเห็นคนเป็นคนนั้นแหละคน
คนเห็นคนใช่คนใช่คนไม่
กำเนิดคนต้องเป็นคนทุกคนไป
จะมั่งมีผู้ดีไพร่ไม่พ้นคน

เกิดหนหนึ่งตายหนหนึ่งพึ่งรู้ไว้
ใช่เกิดใหม่ตายใหม่ได้หลายหน
จะมั่งมีดีเลิศประเสริฐล้น
ก็แค่คน...คนหนึ่ง...เท่านั้นเอง   
ธรรมะสวัสดี....


• ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ (ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต วัดเทพศิรินทร์) (2440 - 2514)

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• เพลง สู่พระนิพพาน

• วัดสว่างอารมณ์ วรวิหาร (วัดจวน)

• พระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข) วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท (2390 - 2466)

• สุโข วิเวโก ตุฏฺฐสฺส ความสงัดของผู้สันโดษ ย่อมทำให้เกิดสุข

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย