28 สิงหาคม 2553 ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเททองหล่อฐานบัวสำหรับวางพระศรีอริยเมตไตรย

 pao_micro    

ขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมง่านนะคะ ถ้าประสงค์จะเดินทางไปร่วมงานด้วยตัวเอง คณะศรัทธาปู่โตยินดีต้อนรับนะคะ
   
 4,228 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย