28 สิงหาคม 2553 ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเททองหล่อฐานบัวสำหรับวางพระศรีอริยเมตไตรย

 pao_micro   

ขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมง่านนะคะ ถ้าประสงค์จะเดินทางไปร่วมงานด้วยตัวเอง คณะศรัทธาปู่โตยินดีต้อนรับนะคะ
 เปิดอ่านหน้านี้  3163 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย