จีวรพระมีกี่ช่อง

 ทิพย์อักษร  

มีผู้ถามว่าา จีวรพระ มีกี่ช่อง

ใครทราบ กรุณาช่วยบอกทีครับ ขอบพระคุณล่วงหน้า


• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี


• กลอนธรรมะ โดย พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)

• เมื่อสัตว์โลก ถูกความตายครอบงำ (1)

Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย