ธรรมของ osho

 อาร์ม    

อยากรู้ว่าธรรมของ osho สมบูรณ์เท่าธรรมของพุทธองค์หรือเปล่า
 3,762 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย