ไฟไม่มีเชื้อแล้ว ไฟย่อมดับไป ถามว่าไฟนั้นหายไปไหน?

 godama     

 ไฟไม่มีเชื้อเพลิงเติมแล้ว ไฟย่อมดับไป ถามว่าไฟนั้นหายไปไหน? 


พระพุทธองค์ทรงถกกับวัจฉะถึงพระอรหันต์ที่ขุดรากโคนที่ก่อให้เกิดขันธ์ 5 และสังขาร คือ กิเลสตัณหาและความยึดมั่นถือมั่น ออกหมดแล้ว พระอรหันต์รวมทั้งพระพุทธเจ้านั้นเมื่อตายไป หายไปไหน?

นี่เป็น ปริศนาธรรม  เพราะว่า ไฟย่อมเกิดจากเชื้อเพลิง คือ ไฟนั้นอาศัยเชื้อ เช่น หญ้าและไม้จึงลุก พอเชื้อนั้นหมดสิ้นไป เมื่อไฟดับ = ตัวจุดไฟ(จิตสังขาร)ก็ดับ พร้อมกับเชื้อของมัน =กิเลส+กรรม ยมบาลจึงหาตัวไม่พบ

แต่ไอ้ตัวที่สร้างจิตสังขาร คือ จิตพุทธะ หรือ นิพพานจิต จิตเดิมแท้ ธรรมญาน หรือจิตประภัสสร จิตว่างบริสุทธิ์ตัวนี้มันไม่ได้ดับไปแต่อย่างไร มันยังคงอยู่ในความว่างหรือสุญญตา ถ้ามันไม่สร้างจิตสังขาร(ตัวจุดไฟ)ออกไปรับเชื้อเพลิง คือ กิเลส+กรรม อีก ภพชาติของจิตสังขาร มันก็ไม่มี และไม่เกิด

คำว่า ‘เกิด’ หรือ ‘ไม่เกิด’ ใช้ไม่ได้ กับพระอรหันต์และตถาคต เพราะการเกิดหรือไม่เกิดเป็นเรื่องของขันธ์ ๕ (จิตสังขาร+กิเลส+กรรม) เท่านั้น ส่วนวิสังขารคือ จิตพุทธะ หรือ นิพพานจิต จิตเดิมแท้ ธรรมญาน หรือจิตประภัสสร = พระอรหันต์และตถาคต เป็นอสังขตธาตุ อสังขตธรรม ที่บริสุทธิ์ เที่ยงแท้ ยั่งยืน ตลอดไป ดำรงอยู่ในสุญญตา(ความว่าง) ไม่ควรจะกล่าวว่าเกิด ไม่ควรจะกล่าวว่าไม่เกิด ไม่ควรจะกล่าวว่าเกิดก็มี ไม่เกิดก็มี ไม่ควรจะกล่าวว่า เกิดก็หามิได้ ไม่เกิดก็หามิได้.


สรุป


ไฟ = จิตสังขาร+กิเลส+กรรม = สังขตธาตุ(โลกและจักรวาล)

เมื่อไฟไม่มีเชื้อเพลิงแล้ว ไฟย่อมดับไป พอไฟดับก็ไม่มีจิตสังขาร+กิเลส+กรรม อีก แต่ไอ้ตัวสร้างจิตสังขาร+กิเลส+กรรม มันก็ยังมีอยู่ในความว่างหรือสุญญาตานั้น เรียกว่า  "นิพพานจิต จิตเดิมแท้ ธรรมญาน"   ศาสนาอื่นเรียกว่า "พระผู้เป็นเจ้า"

พระพุทธเจ้าตรัสว่า นิพพานจิต จิตเดิมแท้ ธรรมญาน มันมีอายตนะด้วย เรียกว่า [color=brown]"อายตนะนิพพาน" 
[QUOTE=hoticey;10306]ครับ ขอบคุณครับ

เเต่ยังไง ผมก็ยัง เอ่ะใจ อยู่ว่า อสังขตธาตุ = นิพพานธาตุ ทำไมถึงต้องมีหรือเกิดมาได้ยังไงหรอครับ ขอบคุณครับ[/QUOTE]

คุณกำลังถามคำถามที่ทั่วโลกยังตอบไม่ได้ พระพุทธเจ้าผู้เป็นสัพพัญญู ตรัสตอบทางมหายานว่า จิตเดิมแท้ หรือ "ธรรมญาณ" มิได้ "เกิด" จึงมิได้ "ตาย"

ผมต้องถามคุณกลับว่า ไฟมันลุกเพราะมีเชื้อเพลิงใช่ไหม?
ถ้าเชื้อเพลิงมันดับหมด หรือไม่มีแล้ว ไฟนั้นไปไหนล่ะ?
เชื้อเพลิงของจิตเดิมแท้ หรือธรรมญาณ ก็คือความคิดปรุงแต่งทั้งหลายแหล่นั่นเอง

เมื่อคุณไม่มีความคิดปรุงแต่งทั้งหลายแหล่อีกแล้ว ไฟ(ภพชาติของคุณ)มันก็ไม่มี...ใช่ไหม?

แล้วไอ้ตัวจิตเดิมแท้ หรือธรรมญาณมันก็ยังอยู่ของมันตามเดิมชัวนิรันดร มิได้ "เกิด" จึงมิได้ "ตาย" ใช่หรือไม่ เมื่อเชื้อเพลิงของไฟคือกิเลส มันเข้าไปในนิพพานไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ จิตเดิมแท้ หรือธรรมญาณมันจึงต้องสร้างจิตสังขารขึ้นมา ถ้าจิตสังขารมันหลงกลอวิชชา ไปติดกิเลสตัณหา ภพชาติ(ไฟ)ก็เกิดขึ้น

ตอนนี้คุณรู้หรือยังว่า พระเจ้า หรือจิตเดิมแท้ หรืออสังขตธาตุก็คือ จิตที่ไม่มีกิเลส ไม่มีความคิดปรุงแต่ง ส่วนคุณhoticeyในชาตินี้ และคุณในชาติก่อนๆ รวมทั้งตัวของคุณในชาติต่อๆไป = สังขตธาตุ มันเกิดขึ้นจากความคิดปรุงแต่งจากกิเลสตัณหาของคุณทั้งนั้น

สังขตธาตุ = จิตสังขาร หรือจิตเสือกคิดปรุงแต่ง
อสังขตธาตุ = จิตหลุดพ้นจากความคิดปรุงแต่ง หรือจิตวิสังขาร

คุณหาที่มาของจิตเสือกคิดปรุงแต่งได้ แต่คุณจะหาที่มาของจิตหลุดพ้นจากความคิดปรุงแต่งนั้นทำไม่ได้

มนุษย์จะไปหาที่มาของพระเจ้าได้ยังไง? พระเจ้าเป็นจิตที่เป็นแก่นแท้ของมนุษย์ ขุดหามันให้เจอซิครับ


คิดถึง enlighten กับ หนูไม่รู้ จัง เอิ๊กๆๆ
นิพพาน 2 มาตรฐาน

มีนิพพานโง่ กับนิพพานฉลาด ต่อไปคงมี นิพพานกระชับพื้นที่ ... ^ ^

ยังจำได้ไม๊.... ถึงใครคนหนึ่ง ในลานธรรมจักร
นิพพานไม่มีโง่ ไม่มีฉลาดครับ

นิพพาน เป็นความบรมสุข แต่พวกเราทั้งหมดจะรู้ว่านั่นเป็นความบรมสุขได้อย่างไร เมื่อไม่มีภพภูมิอื่นให้เปรียบเทียบ พวกเราส่วนใหญ่จึงยอมทิ้งนิพพานในเบื้องแรก สร้าง 3 ภพขึ้นมา แล้วลงมาใช้ชีวิตใน 3 ภพ

คนโง่คือคุณต่างๆ ที่คิดว่า มีสิ่งที่เป็นค่าสมบูรณ์ เพราะความจริงแล้ว ทุกสรรพสิ่งต้องเปรียบเทียบกันทั้งนั้น จึงจะรู้ความจริง แม้แต่เวลา ก็ยังไม่ใช่ค่าสมบูรณ์ ไอสไตน์เรียกว่า สัมพัทธภาพ

เราคือ พลศักดิ์ วังวิวัฒน์ ใบไม้นอกกำมือ ผู้นั้นที่เธอถามหา


55
น่าจะใช้ ชื่อนี้ซะตั้งแต่แรก

good guy !


55555


ตา mes มาแระ เอิ๊กๆๆ
นี่ถ้า ชาติสยาม มาด้วย อิอิ

ไม่อยากจะนึกภาพเลย 555


 4,181 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย