รบกวานทำแบบสอบถาม เรื่องการเข้าหาธรรมะของวัยรุ่นในปุจจุบันหน่อยค่ะ เป็นวัยรุ่นทำจะดีมากค่ะ

 Hakao    

รบกวนเข้าตาม link นี้นะคะ จะเอาข้อมูลไปประกอบการเขียนบทความค่ะ

http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDNuMTR2TVpybnBnTk1BWXRyLTduMHc6MQ
 4,064 

  แสดงความคิดเห็น• ปฏิบัติธรรมเดือนตุลาคมแบบเจโตวิมุติ 13 - 16 ตุลาคม 2566 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี

• วิธีสอนของหลวงพ่อชาทำให้ทุกคนเกิดกำลังใจว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยของเรา

• 72(15/03/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• "ศีล คือเครื่องคุ้มครองป้องกัน" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

• เพลงที่ผ่อนคลายทำให้ประสาทสงบลง 🌿 ความกังวลทั้งหมดของคุณจะหายไปหากคุณฟังเพลงนี้

• ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดหนองบัวน้อย ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย