ยังสับสนเรื่องของวิญญาณอยู่

 kakas  

(1) ตาเห็นคือวิญญาณเห็น ก็คือวิญญาณเกิดแล้ว และวิญญาณเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่น
(2) หูได้ยินคือวิญญาณได้ยิน ก็คือวิญญาณเกิดแล้ว และวิญญาณเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่น
(3) จมูกได้กลิ่นคือวิญญาณได้กลิ่น ก็คือวิญญาณเกิดแล้ว และวิญญาณเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่น
ข้อ(1) (2) (3) ผมเข้าใจอย่างนี้ถูกหรือไม่ครับ
(4) ส่วนที่ว่าเมื่อวิญญาณจุติจิต(ตาย)ก็ไปปฏิสนธิจิต(เกิด)ในทันที แล้วแต่ว่ากรรมจะนำพาไปเกิดที่ไหน

วิญญาณในข้อง (1) (2) (3) เป็นวิญญาณอันเดียวกันกับข้อ (4) หรือไม่ เหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับ จากคำถามผมเข้าใจอย่างนั้นหรือว่าเข้าใจผิดไป


• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้)

• บทสวดทำวัตรเช้า นำมาจากบทสวดมนต์แปล (วัดแพร่ธรรมาราม)

• วัดรัชฎาธิษฐาน ราชวรวิหาร (วัดเงิน)

• ประเภทของธรรมทาน ( ๑ ) - พุทธทาสภิกขุ
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย