ขอเชิญร่วมกันรักษาพระภิกษุไทย พร้อมใจกันพาพระใกล้บ้านไป "การสัมมนาพระวินัย ครั้งที่ ๑๒" ณ.

     

           การสัมมนาพระวินัย ครั้งที่ ๑๒

     ขอเชิญพระภิกษุทุกรูปและสาธุชนทั้งหลาย ร่วมมือร่วมใจกันรักษาศีล ด้วยการศึกษาและปฏิบัติตามพระวินัย ทำสังฆกรรมมีปริวาสและมานัตเป็นต้นแบบถูกต้องตามพุทธบัญญัติ สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลพระวินัยตามพระไตรปิฎก สอบถามข้อสงสัยอย่างใกล้ชิดกับพระคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และพบปะกลุ่มภิกษุผู้มีศีลที่พร้อมใจรวมตัวกันอย่างคับคั่ง ในบรรยากาศที่แสนจะอบอุ่น ไขข้อสงสัยสารพันปัญหาเกี่ยวกับพระวินัยกันอย่างจุใจ ตลอด ๖ วัน ๖ คืน.

     ๓–๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ. วัดพระธาตุหนองสามหมื่น ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ. ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ ๒๕ ก.ม. ห่างจากทางหลวงภูเขียว-ชุมแพประมาณ ๑๐ ก.ม. (มีพระธาตุบ้านแก้ง หรือ พระธาตุบึงสามหมื่น สูง ๑๒ วา สันนิษฐานว่าสร้างราว พ.ศ. ๕๐๐ บูรณะ พ.ศ. ๒๑๐๐ สร้างโดยพระเจ้าไชยเชษฐาแห่งนครเวียงจันทน์)

     มีรถรับส่งไว้บริการ ณ. วัดจากแดง ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ.
     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :- www.watjagdang.com , โทร ๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒ (โยมต้น)
วอนท่านผู้ใจบุญ เป็นเมตตาวิหารีบุคคล ช่วยกันนำไปประกาศในบอร์ต่างๆ เช่น พันทิพ ลานธรรม เป็นต้น ด้วยนะครับ คือ ผมไม่ได้เป็นสมาชิก ครับ. ประเทศไทยจะได้มีพระมีศีลมีธรรมะไว้ให้กราบไหว้บูชากันเยอะๆ ครับ.


ส่งเสริมด้วยครับ


 3,856 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย