ถ้าทำหนังสือเกี่ยวกับ ซุบซิป ดาราขายจะบาปกรรมไหม เหมือนหนังสือ Gossip ดารา ใครทราบช่วยบอกหน่อยน่ะค่ะ

 piaspias   

ตอนนี้ต้องการที่จะทำหนังสือออกจำหน่าย แต่ว่าเป็นแบบ Gossip ดารา
เลยอยากทราบว่าจะเป็นการทำบาปไหม
การเขียนเรื่องราวของผู้อื่น อันไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่กุศลทั้งหลาย มีทาน ศีล หรือภาวนาเลย จัดอยู่ในกลุ่มของ"อกุศลกรรม"ประเภท มิจฉาวาจา มี่ ๔อย่างคือคือพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบเจรจาเพ้อเจ้อ

ผลของมิจฉาวาจาคือ..

ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ประกอบด้วยมิจฉาวาจาเห็นปานใด เมื่อ แตกกายตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก

ที่มา โสตาปัตติสังยุตต์ - ๓. สรกานิวรรค - ทุสีลยสูตรที่ ๑
สาธุท่าน


ddman
สาธุๆๆๆ ขอบคุณพระอาจาร์ยมากๆๆ


ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปิสุณาวาจาอันบุคคลเสพแล้ว เจริญแล้ว กระทำให้
มากแล้วย่อมยังสัตว์ให้เป็นไปในนรก ในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน ในเปรตวิสัย
มากแล้ว ย่อมยังสัตว์ให้เป็นไปในนรก ในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน ในเปรตวิสัย
วิบากแห่งปิสุณาวาจาอย่างเบาที่สุด ย่อมยังการแตกจากมิตรให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิด
เป็นมนุษย์ ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผรุสวาจาอันบุคคลเสพแล้ว เจริญแล้ว กระทำให้
มากแล้ว ย่อมยังสัตว์ให้เป็นไปในนรก ในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน ในเปรตวิสัย
วิบากแห่งผรุสวาจาอย่างเบาที่สุด ย่อมยังเสียงที่ไม่น่าพอใจให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิด
เป็นมนุษย์ ฯ

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๓ สุตตันตปิฎกที่ ๑๕ อังคุตตรนิกาย

ปิสุณาวาจาคือการพูดส่อเสียด จนถึงขั้นนินทาว่าร้าย

ขอรับ


อนุโมทนาสาธุ กับผู้ตอบทุกท่านครับ เปิดอ่านหน้านี้  2923 

RELATED STORIES


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย