.......หมายความว่าอย่างไร

 kakas    

...."แม้ว่าไข่นั้นจะสมบูรณ์ผสมเชื้อไว้แล้ว พ่อและแม่ไม่เป็นหมันพร้อมที่จะทำให้กำเนิดแก่ลูกได้ก็ตาม แต่ตราบใดที่วิญญาณไม่เข้ามาปฏิสนธิ ไข่นั้นจะเจริญขึ้นมาเป็นคนไม่ได้เป็นอันขาด" จากคำกล่าวดังกล่าวหมายความว่าอย่างไรครับ
เพราะองค์ประกอบของการเกิด (กรณีเกิดในครรภ์)
ต้องประกอบด้วย

1. มีการอยู่ร่วมกันของบิดาและมารดา
2. มารดาอยู่ในวัยมีระดู (คือวัยที่ยังมีไข่ตก)
3. มีปฏิสนธิวิญญาณ ประกอบร่วมด้วย

หากไม่ครบองค์ประกอบ ก็ไม่มีการปฏิสนธิน่ะคับ

แม้แต่การผสมเทียมก็ต้องครบองค์ประกอบนะคับ
คือต้องนำไข่ของมารดามาผสมกับอสุจิของบิดา (ข้อ 1+ข้อ 2)
และต้องมีข้อ 3 จึงจะผสมเทียมสำเร็จ
หากขาดข้อ 3 ก็ผสมเทียมไม่สำเร็จอ่ะคับ

และการที่จะมีข้อ 3 ได้นั้น
สัตว์ที่จะมาเกิดในครรภ์ต้องมีกรรมนำเกิด (ชนกกรรม)
เป็นปัจจัยนำให้เกิดตามกรรมนั้นๆ
ซึ่งจะเกิดในครรภ์ของใคร
ก็แล้วแต่กรรมที่ได้กระทำสั่งสมมา...ผันให้มาสัมพันธ์กันคับ

และทันทีที่เกิด คือ องค์ประกอบทั้ง 3 ครบหมด
ชีวิตได้ถือกำเนิดขึ้นแล้ว เป็นหยดน้ำใสเล็กๆ ที่ยังมองไม่เห็นเรียกว่า กลละ
ซึ่งมีทั้งปฏิสนธิจิต และรูป 3 กลาปเล็กๆ ประกอบร่วมกันในขณะนั้น
คือ หทยวัตถุรูป กายปสาทรูป ภาวรูป
และก็จะค่อยๆ เจริญเติบโตต่อไป
มีจิตและรูปอื่นๆ ทยอยเกิดดับสืบต่อกันไป...จนกว่าจะตายน่ะคับ


ขอบคุณจารย์


เดฟแห่งวัดเกาะครับผมที่เอื้อเฟื้อคำตอบสาธุครับท่าน 8q


 4,060 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย