ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพระธรรมตามพระไตรปิฎกรอบพิเศษ โดย พระอาจารย์ ภิกษุรูปหนึ่ง ณ. พ.ส.ล.

     

วอนท่านผู้ใจบุญ เป็นเมตตาวิหารีบุคคล โปรดสัตว์มิให้มืดมัวหมองหม่น ช่วยกันนำไปประกาศในบอร์ต่างๆ เช่น พันทิพ ลานธรรม เป็นต้น ด้วยนะครับ ผมไม่ได้เป็นสมาชิก ครับ.


           การบรรยายพระธรรมตามพระไตรปิฎก โดย พระอาจารย์ ภิกษุรูปหนึ่ง…

           เรื่อง อริยมรรคมีองค์แปด
           เป็นหนทางนำออกจากวัฏฏทุกข์

     ขอเชิญสาธุชนชาวพุทธทุกท่าน รับฟังการบรรยายพระธรรมตามพระไตรปิฎก โดย พระอาจารย์ผู้ใช้นามว่า ภิกษุรูปหนึ่ง ในหัวข้อเรื่อง "อริยมรรคมีองค์แปดเป็นหนทางนำออกจากวัฏฏทุกข์" บรรยายสด ณ. ห้องประชุม องค์การพุทธสาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) ทุกวัน เสาร์ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐น. เริ่มวัน เสาร์ ที่ ๑๐ พฤษภาคม - วัน เสาร์ ที่ ๓๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (รวม ๖ ครั้ง เว้นวันที่ ๑๗ พ.ค. สัปดาห์วันวิสาขบูชา).
     ร่วมรับฟังแนวทางปฏิบัติสมถะวิปัสสนา ตามพระไตรปิฎกเหมือนครั้งอดีตกาล พร้อมกับการถาม - ตอบอย่างใกล้ชิด พบปะสหธรรมิกผู้ร่วมฟัง รายการพระธรรมตามพระไตรปิฎก เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ตามพระไตรปิฎก ติดต่อขอรับแผ่น MP3 ธรรมะ ร่วมกันเจริญกุศลตลอดเวลาที่เข้าร่วมฟังการบรรยาย.

     ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวล่าสุด และ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :-
     รายการ พระธรรมตามพระไตรปิฎก AM. 1035 จ.-ศ. 7.30-8.00 น.
     หรือ โทร ๐๒-๒๘๙-๔๘๙๕.
แก้ไขใหม่ครับ :-

เป็น ทุกวัน เสาร์ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐น. เริ่มวัน เสาร์ ที่ ๑๐ พฤษภาคม - วัน เสาร์ ที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (รวม ๖ ครั้ง เว้นวันที่ ๑๗ พ.ค. สัปดาห์วันวิสาขบูชา).


วอนท่านผู้ใจบุญ เป็นเมตตาวิหารีบุคคล ช่วยกันนำไปประกาศในบอร์ต่างๆ เช่น พันทิพ ลานธรรม เป็นต้น ด้วยนะครับ คือ ผมไม่ได้เป็นสมาชิก ครับ.มีการอ่านพระไตรปิฎก รับฟังได้ที่

วิทยุสังฆทานธรรม Fm 89.25 (กรุงเทพฯ)

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.00-17.00


น่ารับฟังอย่างยิ่งครับ อ่านได้ดีครับ

ขออนุโมทนกับคณะผู้จัดวิทยุสังฆทานธรรมด้วยครับ 3,853 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย