เป็นเทวดาใช่หรือไม่

 azabu    

( 1 ) ผู้ที่ไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่1ถึง6เป็นเทวดาใช่หรือไม่ครับ
( 2 ) พวกเปรต อสุรกาย สัมภเวสี พวกนี้ถือว่าตกนรกใช่หรือไม่ครับ

ขอบคุณครับ   
คนทำดีไปสวรรค์ เมื่อตายไปรับผลของกรรมดี ท่านก็เรียกว่าเทวดา
ทำดีกว่านั้น เช่นฝึกภาวนาสมาธิ ตายไป แล้วเสวยผลกรรมนั้น ท่านก็เรียกว่า พรหม

ทำชั่วตกนรก เมื่อตายไปรับผลของกรรมชั่ว ท่านก็เรียกว่า สัตว์นรก เพราะอยู่ในนรก
หลังจากนั้นมา ก็มาเกิดเป็น เปรต อสูรกาย (รับผลของเศษกรรม) อยู่ระยะหนึ่ง
แล้วเกิดเป็นสัตว์เดรฉาน หรืออาจเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้แล้วแต่กรรมดีกรรมชั่วจะพาไป
เปรตและอสูรกายนี้ ถือว่าพ้นจากนรกแล้ว แต่ยังไม่พ้นจากเศษของกรรม

สัมภเวสี คือ ผู้ที่ตายก่อนหมดอายุขัย ผู้ที่แสวงหาที่เกิดอยู่ ผู้ที่เรร่อนอยู่ในภพภูมิหนึ่ง

เจริญธรรม• ปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ แบบเจโตวิมุติ 12 - 15 เมษายน 2567 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี

• "อานุภาพแห่งบุญกุศล" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

• ความเอร็ดอร่อยสนุกสนานหวานชื่นที่คนปรารถนา กามอำนวยให้เพียงชั่วครู่ยามในเวลาที่เสพ แต่ความเจ็บปวดชอกช้ำที่คนไม่ต้องการ กามกลับประทับลงให้อย่างแน่นแฟ้น ติดตามฝังใจไปนานแสนนาน เท่านั้นยังมิหนำ แม้ส่วนที่เป็นความเอร็ดอร่อยสนุกสนานหวานชื่นนั่นแหละ เมื่อจางคลายหายลับดับล่วงผ่านไปแล้ว ยังทิ้งความเสียดายหวนหาอาลัยเอาไว้ทรมานใจคนบางคน ให้พิไรรำพันไปได้อีกนาน

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• พุทธธานุภาพ

• อำนาจยิ่งใหญ่ประการหนึ่งที่คนมักมองข้ามคืออำนาจแห่งความเคยชิน

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย