กรรมของคนฝันบ่อยๆและนอนหลับยากคืออะไรคะ

 Pumster    

มักมีปัญหาในการนอนหลับค่ะ ฝันบ่อยๆ และก็ตื่นกลางดึก รู้สึกแย่มาก เพราะนอนพักผ่อนไม่เต็มที่
อยู่ที่ความกังวน
หรือเราเครียดหรือเป่าครับ

อย่าไปโทษกรรมเสียทั้งหมดลองพิจารนาดูครับ

ความฝันครับ

เหตุให้เกิดความฝัน ๔ ประการ

๑. ปุพพนิมิต (หรือกรรมนิมิต)
คือ ความฝันที่เกิดขึ้น
ด้วยอำนาจของกุศลกรรมหรืออกุศลกรรม
ที่ตนได้เคยทำไว้แล้วในอดีต
มาปรากฏเป็นนิมิต

๒. จิตอาวรณ์
คือ ความฝันที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจจิต
ที่หน่วงอารมณ์อันเคยได้เห็น ได้ยิน หรือได้พบมา
แล้วเก็บเอาอารมณ์นั้นมาฝัน
เพราะมีจิตจดจ่อผูกพันในอารมณ์นั้นเป็นพิเศษ

๓. เทพสังหรณ์
คือ ความฝันที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจเทวดามาบอกเหตุ

๔. ธาตุกำเริบ
คือความฝันที่เกิดขึ้นด้วยความไม่พอเหมาะสมดุลย์ของธาตุ
เช่น เป็นไข้หรือท้องไส้ไม่ปกติ ก็ทำให้ฝันไปต่าง ๆ


สำหรับการฝันของปุถุชนนั้น
บางครั้งก็อาจจะจริง...บางครั้งก็ไม่จริง
จะถือเอาเป็นจริงเป็นจังไม่ได้เสมอไป
เพราะปกติของปุถุชนนั้นยังมีวิปลาสธรรม
อันได้แก่ สัญญาวิปลาส ทิฏฐิวิปลาส จิตตวิปลาสผู้ที่ฝัน ได้แก่ บุคคล ๖ คือ

๑. ทุคคติบุคคล (เว้นสัตว์นรก)
๒. สุคติบุคคล
๓. ทวิเหตุกบุคคล
๔. ติเหตุกบุคคล (เว้นรูปพรหม อรูปพรหม)
๕. โสดาบันบุคคล
๖. สกทาคามิบุคคล

ที่สัตว์นรกไม่ฝัน
เพราะถูกทรมานตลอดเวลา จนไม่มีโอกาสที่จะใฝ่ฝัน

ที่รูปพรหม อรูปพรหม
อนาคามีบุคคล และอรหัตตบุคคล ไม่ฝัน
เพราะท่านเหล่านี้ปราศจากกามราคะแล้ว


บุคคลที่ยังฝันอยู่
ล้วนแต่เป็นผู้ที่ยังมีกามราคะ กามฉันทะอยู่


ลองอ่านในนี้ดูครับอีกทีครับ


http://www.watkoh.com/kratoo/forum_posts.asp?TID=529&PN=1


สาธุครับท่าน *8q*

เรื่อง ฝัน นั้นห้ามไม่ได้เพราะจิตใจของพวกเรามักเป็นไปกับบาปบ้างบุญบ้างตามเหตุปัจจัย เพราะมีปัจจัยให้เกิด ความฝันย่อมเกิดตามเหตุปัจจัย ห้ามไม่ได้..วิธีไม่ให้ฝันร้ายก็ต้องหมั่นเจริญกุศลให้มาก เช่น สวดมนต์ ฟังธรรม ทำกุศลให้มากๆ เพราะใจจะเป็นกุศลมากย่อมห้ามปรามบาป ไปในชั่วระยะที่บุญเกิดขึ้นมา
คนที่แผ่เมตตาบ่อยๆพร้อมกับความเมตตาที่แท้จริง ท่านแสดงว่า ย่อมไม่ฝันร้าย
หากเกิดฝันแล้ว จิตใจไม่สงบ กลัว ....ก็พึงสำรวมกายวาจาใจ เจริญบุญโดยรอบเข้าไว้ หมั่นระลึกถึงพระรัตนตรัยเข้าไว้ในจิตใจ ....อย่างนี้ กุศลใหม่เกิดขึ้นต่อเนื่อง ปโยคะ คือความเพียรที่ดีจะอุปการะกุศลวิบากให้ส่งผลครับ

วิธีแก้ไขเพิ่มเติมคือ

๑. ทานอาหารอ่อนๆในมื้อเย็น อย่าทานรสจัด
๒. ระหว่างวันควรออกกำลังกายเพื่อลดการฟุ้งซ่าน และซึมเฉย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของร่างกาย เพื่อปรับสมดุล
๓. หลีกเลี่ยงอารมณ์ที่จะเป็นเหตุแห่งความฟุ้งซ่าน อันจะติดตามมาด้วยความรำคาญใจ
๔. ก่อนนอนควรเจริญกุศลเพื่อความสงบ เช่น ทำสมาธิสัก ๒๐-๓๐ นาที หรือสวดมนต์ หรืออ่านหนังสือธรรมะก็ได้

บริหารกายด้วยอาหารและการออกกำลังกาย บริหารใจด้วยการทำจิตใจให้เป็นบุญครับ


เคยนอนไม่ค่อยหลับและฝันบ่อยๆคล้ายๆคุณ pumster นะคะ
แล้วยังเป็นฝันร้ายอีกต่างหาก
แต่ตอนนี้นอนหลับเป็นสุขแล้วค่ะ
นอกจากการปฏิบัติธรรมตามปกติแล้ว
พระอาจารญ์ที่สอนวิปัสสนา แนะนำให้ สวดมนต์
พระคาถายันทุน, เมตตากรณียสูตร และ พรหมวิหารคาถา ทุกคืนก่อนนอน
สำหรับตัวเองแล้ว อาการนอนไม่หลับฝันร้าย
ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะ
คนที่นอนกัดฟันและละเมอเกิดจากอะไร เกี่ยวข้องกับจิตหรือกรรมหรือเปล่าค่ะ


เมื่อก่อนผมก็เป็นครับ
นอนกัดฟันแต่ตอนนี้หายแล้ว

มีคนเฒ่าคนแก่บอกว่าให้เอาน้ำมะพร้าวอ่อนล้างหน้า
ผมก็ทำตามครับ
เป็นความเชื่อสว่นบุคคลนะครับ


แต่ยังไงลองปรึกษาหมอหาคำแนะนำดูครับ
เคยได้ยินมีว่า บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว ไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยัง
ไม่มาถึง สิ่งใดล่วงไปแล้ว สิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้ว
และสิ่งที่ยังไม่มาถึง ก็เป็นอันยังไม่ถึง ก็บุคคลใดเห็นแจ้ง
ธรรมปัจจุบันไม่ง่อนแง่น ไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆ
ได้ บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆ ให้ปรุโปร่งเถิด
พึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละ ใครเล่าจะรู้ความตาย
ในวันพรุ่ง เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่
นั้น ย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย พระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคล
ผู้มีปรกติอยู่อย่างนี้ มีความเพียร ไม่เกียจคร้านทั้งกลางวัน
และกลางคืน นั้นแลว่า ผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ ฯ


ขอให้ท่านผู้ตั้งคำถาม พิจารณา มหา พิจารณา บทนี้ให้ดีเทอญ ความเจริญมีแก่ท่าน


ขอบพระคุณสำหรับทุกๆ คำตอบค่ะ แล้วจะนำไปปฏิบัติคนปฏิบัติธรรมปรารถนาจะฝันบ่อย ๆ เพราะนั่นคือดวงตาเพื่อบรรลุทิพย์จักษุญาณ
คนกิเลสหนาย่อมเห็นดวงตาของตนเป็นสิ่งน่าหงุดหงิดขัดเคือง

ต่างกันฉะนี้แล


มีดวงตาแล้วพัฒนาให้ดีย่อมเห็นอริยะสัจ 4
พ้นจากวัฏฏะสงสารได้


เจริญในธรรมเจ้าค่ะ 3,967 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย