กรรมของคนฝันบ่อยๆและนอนหลับยากคืออะไรคะ

 Pumster    

มักมีปัญหาในการนอนหลับค่ะ ฝันบ่อยๆ และก็ตื่นกลางดึก รู้สึกแย่มาก เพราะนอนพักผ่อนไม่เต็มที่   
อยู่ที่ความกังวน
หรือเราเครียดหรือเป่าครับ

อย่าไปโทษกรรมเสียทั้งหมดลองพิจารนาดูครับ

ความฝันครับ

เหตุให้เกิดความฝัน ๔ ประการ

๑. ปุพพนิมิต (หรือกรรมนิมิต)
คือ ความฝันที่เกิดขึ้น
ด้วยอำนาจของกุศลกรรมหรืออกุศลกรรม
ที่ตนได้เคยทำไว้แล้วในอดีต
มาปรากฏเป็นนิมิต

๒. จิตอาวรณ์
คือ ความฝันที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจจิต
ที่หน่วงอารมณ์อันเคยได้เห็น ได้ยิน หรือได้พบมา
แล้วเก็บเอาอารมณ์นั้นมาฝัน
เพราะมีจิตจดจ่อผูกพันในอารมณ์นั้นเป็นพิเศษ

๓. เทพสังหรณ์
คือ ความฝันที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจเทวดามาบอกเหตุ

๔. ธาตุกำเริบ
คือความฝันที่เกิดขึ้นด้วยความไม่พอเหมาะสมดุลย์ของธาตุ
เช่น เป็นไข้หรือท้องไส้ไม่ปกติ ก็ทำให้ฝันไปต่าง ๆ


สำหรับการฝันของปุถุชนนั้น
บางครั้งก็อาจจะจริง...บางครั้งก็ไม่จริง
จะถือเอาเป็นจริงเป็นจังไม่ได้เสมอไป
เพราะปกติของปุถุชนนั้นยังมีวิปลาสธรรม
อันได้แก่ สัญญาวิปลาส ทิฏฐิวิปลาส จิตตวิปลาสผู้ที่ฝัน ได้แก่ บุคคล ๖ คือ

๑. ทุคคติบุคคล (เว้นสัตว์นรก)
๒. สุคติบุคคล
๓. ทวิเหตุกบุคคล
๔. ติเหตุกบุคคล (เว้นรูปพรหม อรูปพรหม)
๕. โสดาบันบุคคล
๖. สกทาคามิบุคคล

ที่สัตว์นรกไม่ฝัน
เพราะถูกทรมานตลอดเวลา จนไม่มีโอกาสที่จะใฝ่ฝัน

ที่รูปพรหม อรูปพรหม
อนาคามีบุคคล และอรหัตตบุคคล ไม่ฝัน
เพราะท่านเหล่านี้ปราศจากกามราคะแล้ว


บุคคลที่ยังฝันอยู่
ล้วนแต่เป็นผู้ที่ยังมีกามราคะ กามฉันทะอยู่


ลองอ่านในนี้ดูครับอีกทีครับ


http://www.watkoh.com/kratoo/forum_posts.asp?TID=529&PN=1


• (5 นาที) สมาธิเพื่อรักตัวเอง | Healing heart meditation | EP.112

• "รักษาศีลที่ละข้อ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• ทำบุญทำทานเพื่อเป็นกุศลกับชีวิต

• ไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงในโลกที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี้ ทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจังและจะดับสลายไ

• เชิญร่วมอนุโมทนาส่วนกุศลผลบุญยามเช้าครับ

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย