ประชาสัมพันธ์ละครเวที เรื่อง "เยิรพระยม" Dear Death

 acityhunter    

Bangkok University Theatre Company
(BU THEATRE)
ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นำเสนอ

Dear Death (เยิรพระยม)
นวัตกรรมศิลปะการแสดงไทย ที่ผสานการใช้ดนตรีและนาฏยศาสตร์ร่วมสมัยเข้ากับ
ปรัชญาพุทธศาสนา (Contemporary Thai Theatre)


“การตระหนักถึงสัจธรรมของชีวิต ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าอย่าใช้ชีวิตโดยประมาท เพราะเรามีความตายเป็นธรรมดา เราควรรู้จัก "มรณานุสติ" อยู่ทุกลมหายใจ”

ประพันธ์บทและกำกับการแสดง โดย พรรณศักดิ์ สุขี
ประพันธ์เพลง โดย กฤษฎา – นพีสี เรเยส
ออกแบบลีลา โดย ปริญญา ต้องโพนทอง
ออกแบบแสง โดย สุพัตรา เครือครองสุข
ออกแบบฉาก โดย ณัฐคม แช่มเย็น
ออกแบบเครื่องแต่งกาย โดย พันธุ์ชนะ สุนทรพิพิธ


จัดแสดง ณ The Esplanade, Theatre Studio ประเทศสิงคโปร์
ระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2552 จำนวน 5 รอบการแสดง
(รอบ 20.00 น. ของทุกวัน เสาร์ – อาทิตย์ เพิ่มรอบ 14.00 น.)

ก่อนกลับมาเปิดการแสดงที่ โรงละครอักษรา คิงส์ พาวเวอร์ คอมเพล็กซ์
ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2552 จำนวน 4 รอบการแสดง
รอบการแสดง 14.00 น. และ 20.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อสำรองบัตรได้ที่
www.thaiticketmajor.com ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป
หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์ BU Theatre เบอร์โทรศัพท์
086-510-5210, 085-813-6630


Bangkok University Theatre Company

Present

Truly Thai Experience
Though Buddhist concept which regards death as truth of nature is comprehensible, grasping and clinging, the source where suffering or dukkha arises from, cannot be easily eradicated. Great loss of beloved one always causes great grief. This performance is the reflection of an ordinary man who strives to reach the religious enlightenment, but great loss inevitably occurs on the pathway while he is not yet free from “grasping” and “clinging”. He thus looks at death in other way, beautifully and magnificently, different from religion’s metaphysical concept which death is merely current of natural change, and absolutely opposite from myth and legend which death is merciless and frightful. He imagined death as a kind-hearted god who relieved and cured those who suffered from pain and illness. Death is a god who ride on heavenly exquisite chariot to take our beloved one to eternal happiness and he will warmheartedly take good care of our beloved one through the journey.
The world renowned Department of Performing Arts, Bangkok University, the creator of highly acclaimed production of “Dancing to Nirvana”, performed in Praque, Bangkok and Singapore last year, proudly presents an innovative work of art which is the collaboration of drama, music and dance which expressively accentuate the spirit of the East.


Written and Directed by Punnasak Sukee
Music Composed by Krisada-Napisi Reyes
Choreographed by Parinya Tongponthong
Set Desiged by Nuttakom Chamyen
Costume Designed by Panchana Soonthornpipit


Venue : Esplanade Theatre Studio, Singapore
February 13 – 15, 2009 Friday 8 pm, Saturday&Sunday 2 pm and 8 pm
Total performances : 5 rounds
Adults (exclude booking fee) : S$35
Concessions : S$30 (students, NSF & senior citizens)
Rate : 12 years and above


Venue : Aksra Theatre, Bangkok
Total performances : 4 rounds
March 28 – 29, 2009 Saturday & Sunday 2 pm and 8 pm

   
 4,291 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย