การนั่งกรรมฐาน

 บุญประสาน  

อยากนั่งกรรมฐาน แต่ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นกำหนดจิตอย่างไร ขอท่านผู้รู้แนะนำเพื่อเป็นธรรมทานด้วยคะ


• "ศีล ปราบกิเลสอย่างหยาบ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• Zensora Mellow Me เปิดรับตัวแทนรุ่นแรกในการจำหน่ายแบบไม่ต้องสต็อกของ

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• การพัฒนาทักษะการดูเกิด-ดับ || การอบรมจิตเพื่อความรู้แจ้ง - พระอาจารย์ต้น_16092020

• "เมาในชีวิต" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย