กราบขออภัยผู้ที่รอคอยซีดีธรรมะ

 ชชวิน    

ตามที่กระผม ได้ประกาศแจกซีดีธรรมะไป และมีญาติมิตรจำนวนมากแจ้งความประสงค์ไปนะครับ ก็ขอเรียนว่า ได้ทยอยส่งไปบ้างแล้ว ยังเหลืออีกจำนวนหนึ่ง ประมาณ 15 ราย ที่ยังไม่ได้ส่ง เนื่องจากเกิดการขัดข้องบางประการ ตอนนี้ได้ก็พร้อมที่จะส่งแล้ว จากที่ผ่านมาอาจทำให้ล่าช้าไป อาจทำให้รอนาน กระผม ต้องกราบขออภัยทุกท่านที่ทำให้รอนะครับ ...ตอนนี้กำลังจัดส่งให้ครับ...ธรรมสวัสดีครับ/ ชชวิน
อนุโมทนาครับ
นายอี๊ด


สาธุ สาธุ อนุโมทามิ ครับ


 3,840 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย