นักธรรม หรือ ธรรมศึกษา

 Tjv    

ขอถามว่า ผมสอบนักธรรมตรีได้ตอนบวชเป็นพระ ปัจจุบันผมสึกแล้ว ผมจะสอบนักธรรมโท ได้หรือไม่
ผมคิดว่าการสอบนักธรรมนี้มีเฉพาะสำหรับภิกษุ แต่ลองโทรถามที่นี่ดูนะครับ

สำนักงาน​แม่กองธรรมสนามหลวง
​โทร. ๐ - ๒๒๘๐-๗๖๘๒, ๐-๒๖๒๙-๐๙๖๑, ๐ - ๒๖๒๙-๐๙๖๒ ต่อ ๑๑๖, ๑๑๗
​โทรสาร. ๐ - ๒๖๒๙-๐๙๖๓
http://gongtham.dyndns.org/


http://www.gongtham.org/
http://www.newswit.com/news/2007-11-26/0448-cb0b7a6a11038a694de658f611f1b5a0/

อนุโมทนาสาธุด้วยครับ


 3,875 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย