นอนสวดมนต์

 Vipawee    


มีเพื่อนๆเขาสนทนากันถึงเรื่องการสวดมนต์ คนหนึ่งบอกว่าสวดมนต์นอนสวดก็ได้บุญเหมือนกัน อีกคนบอกว่าไม่ได้ถ้าได้พระคงไม่มานั่งสวดไม่มีห้องพระสำหรับไหว้พระที่บ้านหรอกนะนอนสวดมนต์ในห้องกันก็ได้ อยากถามว่านอนสวดกับนั่งสวดมนต์ได้บุญต่างกันอย่างไร


• นั่งสมาธิ 488 ได้ลึกขึ้น กับเพลง Canon in D

• อบรมหลักสูตร “พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” *** ฟรี *** (๑๗-๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗)

• อะไรคือกรรมเก่าและกรรมใหม่

• "อยากให้ภาวนา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• ธรรมะคลายเครียด

• ๑๖ ตำบล ทรงแสดงนิมิตต์โอภาส

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย