วันที่ลาสิกขา

 Tjv   10 ธ.ค. 2551

ครับผมอยากทราบว่า เมื่อลาสิกขาแล้ว ในวันนั้นจะแต่งชุดขาว แล้วไปแบ่งบุญให้กับญาติๆ และต้องทำอะไรต่ออีกไหมครับ จะใส่ชุดขาวถึงเมื่อไหร่ ผมเพิ่งสึกวันนี้เอง ใช้ชีวิตแบบปกติคือแบบก่อนบวชได้ยังครับ
เวลานี้คุณเป็นฆราวาส 100%แล้ว
ทำกิจแห่งฆราวาสได้เป็นปกติ อย่างไรก็พยายามรักษาศีล 5ไว้ให้ม่ันคงครับ

ขออนุโมทนาบุญท่ีเกิดจากการบวชด้วยครับ


 เปิดอ่านหน้านี้  2709 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย