ผมไหว้พระถูกต้องตามขั้นตอนไหมครับ

 ttum    

ทุกคืนผมจะไหว้พระเป็นประจำ ผมทำตามลำดับขั้นตอน ดังนี้ครับ
1. กล่าวคำนมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้า 3 จบ
- นะโม ตัสสะภะคะวะโต........................จนครบ3จบแล้วพนมมือจดหน้าผาก แต่ไม่กราบครับ
2. กล่าวคำนมัสการพระรัตนตรัย
- อะระหังสัมมา......................................จนจบแล้วกราบ1ครั้ง
- สวากขาโต..........................................จนจบแล้วกราบ1ครั้ง
- สุปฏิปันโน...........................................จนจบแล้วกราบ1ครั้ง
3. กล่าวบทสวดสดุดีพระพุทธเจ้า(บทพระพุทธคุณ)
-อติปิโส.................................................จนจบแล้วกราบ1ครั้ง
4. กล่าวบทสวดสดุดีพระธรรม(บทพระธรรมคุณ)
-สวากขาโต.............................................จนจบแล้วกราบ1ครั้ง
4. กล่าวบทสวดสดุดีพระสงฆ์(บทพระสังฆคุณ)
-สุปฏิปันโน..............................................จนจบแล้วกราบ1ครั้ง

อยากเรียนถามว่า
(1) ผมไหว้พระถูกต้องตามลำดับหรือไม่ครับ ถ้าไม่ถูกขั้นตอนจะผิดไหมครับช่วยแนะนำด้วยครับ
(2) ทุกครั้งหลังสวดมนต์ดังกล่าวเสร็จ ผมก็ประนมมืออธิษฐานและกล่าวว่า หากการไหว้พระหรือการสวดมนต์ในครั้งนี้เป็นบุญเป็นกุศล ก็ขอแบ่งบุญกุศลไปให้ (ผมเอ่ยชื่อผู้ล่วงลับไปแล้ว)

ขอให้ท่านผู้รู้ได้ช่วยตอบคำถามให้ด้วยทั้ง2ข้อ หากไม่ถูกต้องจะได้แก้ไขครับ ขอขอบคุณครับ
ผมขอเพิ่มเติมคำถามจากกระทู้ที่ผมตั้งขึ้นในข้อ(2)ต่ออีกหน่อยครับ ดังนี้ครับ
((2) ทุกครั้งหลังสวดมนต์ดังกล่าวเสร็จ ผมก็ประนมมืออธิษฐานและกล่าวว่า หากการไหว้พระหรือการสวดมนต์ในครั้งนี้เป็นบุญเป็นกุศล ก็ขอแบ่งบุญกุศลไปให้ (ผมเอ่ยชื่อผู้ล่วงลับไปแล้ว)
(3) หากหลังสวดมนต์แล้วผมอธิษฐานตามข้อง(2)นั้นว่าขอแบ่งบุญไปให้ผู้ที่ล่วงลับนั้น หากเป็นบุญเป็นกุศลจริงเขาจะได้รับบุญกุศลจากการไหว้พระสวดมนต์ที่แบ่งไปให้หรือไม่ครับ ขอขอบคุณมากๆอีกครั้งครับผู้ใดสนใจธรรมะ ย่อมเดินบนเส้นทางบุญอย่างไม่ต้องสงสัยครับ

หนังสือสวดมนต์ทำวัดเห็นเขาลงให้สวดแบบนี้ครับ
1.
อะระหังสัมมา......................................จนจบแล้วกราบ1ครั้ง
สวากขาโต..........................................จนจบแล้วกราบ1ครั้ง
สุปฏิปันโน...........................................จนจบแล้วกราบ1ครั้ง
2.
ีืนะโม ตัสสะภะคะวะโต........................จนครบ3จบแล้วพนมมือจดหน้าผาก แต่ไม่กราบครับ
3.
อติปิโส.................................................จนจบแล้วกราบ1ครั้ง
สวากขาโต.............................................จนจบแล้วกราบ1ครั้ง
สุปฏิปันโน..............................................จนจบแล้วกราบ1ครั้ง

ในหนังสือทำวัดเช้าและเย็นเขาให้สวดแบบนี้ครับ

ถ้าคุณมีความตั้งใจที่ดี ในการให้โดยไม่เสียดายบุญนั้น ผู้ล่วงรับไปแล้ว อยู่ในฐานะที่ควรกับบุญ ได้ทั้งผู้ให้และผู้รับ

ดูรายละเอียดเรื่องฐานะของผู้รับบุญ
http://www.dhammathai.org/webboard/dbview.php?No=1097


ขออนุโมทนาครับ
สาธุ


สาธุครับ


ขออนุโมทนาด้วยค่ะ


ขออนุโมทนาสาธุครับ

ขอให้ผู้ให้บุญทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญ


ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

ยังงี้ ถ้าเกิดผมวางบทสวดมนต์ผิดลำดับ

หรือสวดข้ามบทนี้ไป แต่นำบทอื่นเข้ามาสวดแทน

จะเป็นอะไรมั้ยครับ

เพราะไม่รู้ว่าจะวางอะไร

เลยนำบทสวดมนต์ที่เจอใน internet มารวมกันแล้วสวด >O<
 4,216 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย