ขอความคิดเห็นค่ะ

 beyour  

ดิฉันเพิ่งสมัครสมาชิกค่ะ อยากจะขอความคิดเห็นจากทุกท่านค่ะ

ดิฉันตั้งแต่เกิดมา นับถือศาสนาคริสต์ คาทอลิกค่ะ เพราะว่าพ่อแม่นับถืออยู่แล้ว

และดิฉันก็ได้ศึกษา และก็เรียนคำสอนของศาสนาคริสต์มาโดยตลอดตั้งแต่เด็ก จนโต

โดยศึกษาศาสนาอื่นๆ เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และไม่ได้สนใจ เพราะถูกปลูกฝังค่านิยมทางศาสนามาตั้งแต่เด็ก

จนวันนึง ดิฉัน คบกับแฟน ค่ะ เค้านับถือศาสนาพุทธ และก็ได้เล่าเรื่องต่างๆ ให้ฟัง เช่น บาป บุญ กรรม
สวรรค์ นรก ฯลฯ โดยที่ฉันก็ชอบฟังนะคะ เพราะว่าเป็นสิ่งที่แตกต่างกับที่ดิฉันได้ศึกษาทางคำสอนของคริสต์ โดยศาสนาพุทธ เน้นหลักที่เป็นเหตุและผล จนดิฉันคิดจะเปลี่ยนศาสนาเลยค่ะ แต่กระนั้น ดิฉันก็รู้สึกตะขิดตะขวงใจ เพราะทางบ้านดิฉันไม่ยอมรับ และมองดิฉันแปลก เหมือนไม่ใช่คนในครอบครัวเลย เมื่อพูดถึงเรื่องศาสนาพุทธ

ก่อนนอนดิฉันก็ยังสับสนอยู่ในตัวเองค่ะ ว่าจะสวดมนต์แบบพุทธ หรือแบบคริสต์ดี
และการจะเปลี่ยนศาสนาเนี่ย พระเจ้าจะลงโทษมั้ยนะ (คิดในใจบ่อย) แต่บางทีก็คิดว่า ศาสนาไหนก็สอนให้เป็นคนดีเหมือนกันแหละ


แต่สุดท้ายดิฉันก็ยังสับสนอยู่ดีค่ะ

หากท่านได้ที่พอจะช่วยแนะนำอย่างมีเหตุผล
และทำให้ฉันหายความสับสนข้องใจได้

ดิฉันต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ


• #ธรรมนำทางชีวิต

• วัดธรรมิการาม วรวิหาร (วัดเขาช่องกระจก)

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• ...เ พื่ อ น...

• "ผลแห่งการรักษาอุโบสถศีลครั้งเดียว"
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย