ถึงท่านที่อยากศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

 ตู่ 1    

ทำไมคนที่อยากศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถึงไม่ศึกษากับคำสอนของพระองค์ท่านเองทำไมไปศึกษากับหลวงพ่อนั้นหลวงปู่นี้ครับถ้าหลวงพ่อหลวงปู่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระองค์ท่าน หรือศึกษาไม่จบ หรือเรียนผิด จะเป็นยังไงกันละครับ


• นาคกับพญาครุฑ (ปัณฑรกาชาดก)

• "มนุษย์ธรรมที่ ๔" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

• สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (2331 - 2415)

• บุญในการสร้างห้องน้ำปลดทุกข์

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• หลักการภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์ โดย พระอาจารย์ต้น จารุวณฺโณ ภิกฺขุ Ep.01

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย