“ผ้าป่าเพื่อการศึกษาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์”

 djchang    

ขอเชิญร่วมบริจาค

“ผ้าป่าเพื่อการศึกษาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์”

โรงเรียนบ้านโนนชาด ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประสานงาน คุณช้าง กรจนารัตน์ โทร 0814941569 Email : djchang@hotmail.com
หรือร่วมบริจาค ที่บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง 342-4-36738-5

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างอาคารอเนกประสงค์ที่จะใช้เป็นสถานที่ให้นักเรียนรับประทานอาหารกลางวัน สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร และสถานที่ให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการสถานที่ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ทางโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาและประชาชนชาวบ้านโนนชาดจึงได้กำหนดให้มีการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่เพื่อใช้ประโยชน์แทนอาคารหลังเดิม โดยขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการก่อสร้างจากคณะศิษย์เก่า พี่น้องประชาชน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค

อนุโมทนาสาธุครับ

 3,717 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย