ให้อภัยใจสบาย

 Golfzilla    

จะให้อภัยได้อย่างไร ในเมื่อคนคนนั้นไม่มีความสำนึกผิดชอบ ชั่วดี?
คนที่พยายามละเวรกรรมด้วยการไม่ด่าตอบคนที่ด่า ไม่ทำร้ายตอบคนที่ทำร้ายตน เมื่อได้ใส่ใจถึงสิ่งที่คนอื่นทำไว้กับตนได้ พิจารณาทุกอย่างตามหลักกรรมที่หมุนเวียนเปลี่ยนเวรกันให้ผลต่อคนที่ทำเอาไว้ พยายามละเวรกรรมด้วยการไม่จองเวรตอบกับคนที่ทำตน เหมือนคนที่พยายามทำความสะอาดสถานที่สกปรกด้วยน้ำสะอาด อีกไม่นานเวรกรรมนั้นก็เป็นอันต้องยุติลงไว้เพียงชาตินี้เท่านั้น เหมือนไฟที่สิ้นเชื้อ เมื่อไม่มีใครเติมเชื้อไฟเข้าไปอีกไฟที่ลุกโพลงอยู่ก็มีวันดับลงในวันข้างหน้าอย่างแน่นอน อีกไม่นานโลกก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข คนสร้างเวรกรรมเองต้องแก้ไขเวรกรรมนั้นเอง ผูกเวรกรรมไว้ที่จิตใจ ก็ต้องแก้กันที่จิตใจ เวรทั้งหลายย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวร ไม่ว่าจะเป็นกาลไหนก็ตาม แต่สามารถระงับได้ด้วยการไม่จองเวรเท่านั้นนี้คือธรรมอันเก่าแก่
เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรครับ เมื่อเราให้อภัยเราก้อจิตใจสบายใช่ไหมครับ ไม่ต้องมาแบกรับมาคับแค้นใจไว้ ให้เป็น อภัยทาน ....เหมือนเราทำทาน เราก้อไม่สนใจใช่ไหมครับว่า ผู้รับจะเอาของ,เงินที่ได้ไปทำอะไร การอภัยก้อเช่นเดียวกันครับ ไม่สนใจว่าเขาจะเป็นอย่างไร แต่เราให้อภัยเขาแล้ว สักวันเขาจะสำนึกในคุณความดีของเราเองครับ


ขอขอบพระคุณ ข้อคิดดีๆ ที่แนะนำ...


 4,166 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย