ขอเชิญอนุโทนา

 อรุณ    

เมื่อเช้าเข้าวัดทำบุญมา (เนื่องในโอกาสวันเทโวโรหณะ) ..... ผมขอแบ่งบุญให้ทุกท่านด้วยครับ

ขอให้ทุกท่าน มีความสุข มีสติอยู่กับตน การกระทำ คำพูด ความคิด ขอให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามครรลองแห่งธรรมนะครับ


......อรุณ.....
อนุโมทนาสาธุครับท่าน อรุณผมก็ไปทำมาเช่นกันครับ


อนุโมทนาสาธุขอรับท่านอรุณและท่าน*8q*


สาธุ สาธุ สาธุ!!!กระผมไม่มีบุญพอ ตอนนี้อยู่ต่างประเทศไม่มีโอกาสทำเองขอรับ
จึงขอขอบพระคุณในเมตตาจิตที่แจ้งให้ทราบครับ 3,881 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย