เว็บบอร์ดธรรมะไทย


# เรื่อง โดย อ่าน ตอบ ผู้ตอบล่าสุด
 เงินทำบุญงานบวช นำไปเช่าพระประทาน จะบาปไหมครับ
 อยากทำงานในบริษัทที่ให้พนักงานลาไปปฏิบัติธรรมได้ โดยไม่นับเป็นวันลา
 ภาพเตือนวันนี้วันพระ
 ขอความกรุณาด้วยค่ะ
 ภัยของศาสนา
 คุณคิดอย่างไรที่พระไป สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ
 อยากได้คำอธิบาย ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
 ความฝันเดิมๆที่ปรากฎซ้ำๆในยามหลับ....เพราะเหตุใดงั้นหรือ ????
 การนำดอกไม้มาเวียนบูชาเหมาะสมหรือไม่
 ขอความอนุเคราะห์จากคุณ 123... ด้วยครับ
 การทำสมาธิ โดยใช้ไฟ (เตโชกสิณ)
 นั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าวูบหรือดิ่งลงสู่เหวลึก
 เรื่องบทสวด เจ็ดตำนาน
 บรรทัดฐาน การปฏิบัติ สมาธิ 2
 บรรทัดฐาน การปฏิบัติ สมาธิ 1
 พลังจิต อภิญญา
 ศาสนา ช่วยอะไรได้บ้างฯ
 ทำไมเกิดความง่วงระหว่างทำสมาธิ
 มีใครพอทราบเว็บ พระไตรปิฎกที่เป็นภาษาอังกฤษบ้างไหมครับ
 เชิญร่วมสวดคาถา ป้องกันภัย ควรสวดพร้อมเข้าใจความหมายของบทสวด สวดไปเรื่อยๆ ลองอ่านอานิสงส์ของบทสวดดูจ
 ทุกข์เกิดที่ไหน
 การเข้าถึงธรรม แล้วควรวางตัว อย่างไร
 ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตให้ผ่องใส
 ขอเบอร์โทรศัพท์พระที่ตอบปัญหา
 คาถาพระอรหันต์
 อะไรที่ไม่เกี่ยวกับการพ้นทุกข์ขออย่าเสียเวลา
 เราปฏิบัติธรรมเพื่ออะไร?
 พระกัมมัฏฐานมัชฌิมา แบบลำดับ
 รับวันล้ออายุ มาฟังธรรมะดีกว่า [MP3 ท่านพุทธทาส 200GB]
 เกย์ บาปที่มิอาจเลือน
 พุทธศาสนสุภาษิต
 คุณคิดอย่างไรกับที่พระภิกษุสามเณรเดินตามห้างสรรพสินค้า
 คำถามของลูก
 อยากอ่านความฝันส่วนตัวเกี่ยวกับการเผยแผ่หรือสร้างฝันเรื่องธรรมะของพี่ๆน้องๆชาวเว๊ปเราคะ
 เจ้าของกระทู้หนักใจ...ว่าจะไม่แล้วเชียวนา...อดไม่ได้ที่จะเข้ามาเตือนกัน
 การกรวดน้ำควรกรวดอย่างไร
 มอง "พม่า" มอง "จีน" 2แผ่นดินพุทธ แล้วมองย้อนกลับ "แผ่นดินพุทธของคนไทย"
 วัดสังฆทานนนทบุรี แจกพระบรมสารีริกธาตุแก่สาธุชนเพื่อบูชาสักการะ
 หาหนังสือถวายพระค่ะ
 หลวงพ่อมหาขาว แห่งวัดสันติภักดิ์ อ.เมือง จ.ชลบุรี
 เชิญร่วมบริจาคหนังสือ สื่อธรรมะ เข้าห้องสมุดชุมชน
 แจกหนังสือของ อ.พร รัตนสุวรรณ
 นิพพาน มีตัวตน มีแหล่งแห่งที่
 ขอบคุณท่านมหาสมปอง
 ตราระปัดเขียนอย่างไร แปลว่าอะไรในทางพุธศาสนา ทำไมพระต้องใช้
 หลับยังไงจะได้ไม่ฝัน
 สอบถามเกี่ยวกับเรื่องหลวงพ่อปัญญาครับ
 เชิญร่วมร้องเรียนที่พุทธทาสสอนบิดเบือนพระพุทธดำรัสย่ำยีลบหลู่ดูถูกดูหมิ่นปรามาสพระพุทธเจ้าศาสดาของตน
 อุปสรรคปัญหาที่เกิดใกล้ตัวเป็นเพราะกรรมดังนี้
 กรรมที่ทำให้เกิดความผิดปกติตามอวัยวะของร่างกายหรือวิกลกาย


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย