เว็บบอร์ดธรรมะไทย


# เรื่อง โดย อ่าน ตอบ ผู้ตอบล่าสุด
 เรื่องย่อ ลีลาวดี
 เหตุใด พระโปฐิล ถึงบรรลุธรรม เมื่อบั้นปลาย
 คำว่าพึงละเว้น หมายความว่าอย่างไรครับ
 สมถะและวิปัสสนา เกิดร่วมเกิดพร้อมในจิตดวงเดียวกันไม่แยกจากกัน เพราะจิตเกิดดับได้ทีละดวง จิตนี้จึง
 ขออนุญาตน่ะเจ้าค่ะ
 ขอถวายความรู้เรื่องสังขารุเปกขาญาณ ที่ถูกต้องแด่พระมหาประเสริฐ มนฺตเสวี
 มีเรื่องอยากถามครับ
 การบรรลุธรรมแบบฉับพลัน
 "ซุกคิด" ความหมายที่แท้จริงคือสิ่งใด
 ขอเชิญรับซีดีธรรมะเพื่อเป็นธรรมทานครับ ไม่มีค่าใช้จ่าย
 ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จะแก้กรรมอย่างไรได้บ้างครับ
 กำลังบุญมีมากกว่ากำลังบาปจริงหรือ
 ทำไมการกรรมสนองถึงไม่มีเหตุผล
 วัดนี้อ่านว่าอย่างไรค่ะ
 ปฏิบัติแบบกำหนด ..พอง-ยุบ..ให้เกิดวิปัสสนูปกิเลสได้หรือไม่...ใครมีประสบการณ์บ้างครับ
 แจกหนังสือสวดมนต์ และเชิญร่วมสร้างหนังสือ สวดมนต์ เป็นธรรมทาน
 เราจะเอาชนะมารได้อย่างไร
 มรรค ๘ กับ ไตรสิกขา
 ธรรมะที่เกี่ยวกับความประมาท
 สมณะผู้ทรงปัญญาแต่เหตุไฉนจึงได้อ่อนแอต่อ"ความรัก"
 ขอความกระจ่าง
 อยากได้เจ้าภาพสร้างพระประธาน
 หลักปฏิบัติและหลักธรรมธรรม กับ การเล่นพนันฟุตบอลยูโร
 ฆราวาสธรรม6 ความใส่ใจ 6อย่าง
 ภาวนาตอนเรียน ผิดศีลไหม
 ทำไม่พระพุทธเจ้า...ไม่ให้เชื่อพระไตรปิฎก
 วิญญาณัญจายตนะ ?
 การได้เป็นใหญ่เป็นโตต้องแลกกับการผิดศีลธรรม
 การท่อง นโม กับคาถาชินบัญชร
 ข้อเสียของความเชื่อเรื่องมีจิตหรือวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดเพื่อรับผลกรรม
 อยากทราบวัดที่ยังไม่มีพระไตรปิฎก
 บทเรียนท้าวเทวฑัต บิดเบือน ออกกฎหมู่ ผิดแปลกจากพระธรรมคำสอน
 ถ้าผู้มีวิชชาโหราศาสตร์ แนะนำคุณเพื่อดวงจะดีขึ้นแต่แท้จริงแล้วเป็นแผน
 การ์ตูน มิลินทปัญหา
 เมื่อความรักต้องจบลง
 สงสัยเกี่ยวกับการใช้พุทธศาสนาที่ถูกต้อง
 โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล
 เกิดมาไม่บวชใจ จะได้อะไรในการเกิด
 กายทิพย์ คืออะไร มีจริงหรือไม่
 เงินทำบุญงานบวช นำไปเช่าพระประทาน จะบาปไหมครับ
 อยากทำงานในบริษัทที่ให้พนักงานลาไปปฏิบัติธรรมได้ โดยไม่นับเป็นวันลา
 ภาพเตือนวันนี้วันพระ
 ขอความกรุณาด้วยค่ะ
 ภัยของศาสนา
 คุณคิดอย่างไรที่พระไป สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ
 อยากได้คำอธิบาย ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
 ความฝันเดิมๆที่ปรากฎซ้ำๆในยามหลับ....เพราะเหตุใดงั้นหรือ ????
 การนำดอกไม้มาเวียนบูชาเหมาะสมหรือไม่
 ขอความอนุเคราะห์จากคุณ 123... ด้วยครับ
 การทำสมาธิ โดยใช้ไฟ (เตโชกสิณ)


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย