เว็บบอร์ดธรรมะไทย


# เรื่อง โดย อ่าน ตอบ ผู้ตอบล่าสุด
 สื่อการเรียนรู้อธิษฐานธรรม 4
  อนุรักษ์ “สัมมาสมาธิ” ให้ยืนยงคงอยู่คู่อริยมรรคกันเถิด
 อยากทราบประวัติ ของพระสังฆราชองค์ที่8 ครับ
 คนที่สิ้นหวังในชีวิต
 ศาสนาช่วยอะไรได้บ้าง ในยุคข้าวของมีราคาแพง
 ศาสนาพุทธต่างจากศาสนาอื่นอย่างไร?
 สื่อการสอน พระพุทธศาสนา
 ขุมทรัพย์ทั้ง ๔
 ถวายเงีนใส่บาตธ
 ต้องการบริจาคสิ่งของต้องทำอย่างไรครับ
 ว่างงานจะทำอย่างไรดีค่ะ
 มนุษย์ศาสตร์ประกาศธรรม
 อยากบวชแต่พ่อแม่ไม่ยอม
 ศีล 5 เพื่อการปฏิบัติสมถกรรมฐาน
 เทคโนโลยีการผลิตอาวุธสงครามโดยบรรพบุรุษในสมัยประวัติศาสตร์
 ชีวิตนักโทษในเรือนจำ.......คัยไม่อยากเข้าไปอยู่ ก้เป็นคนดีกันนะคร๊า
 กิเลสคุย
 ขอความหมายเกียวกับ ค่าของบุญ พอดีจะเอาไปทำรายงานครับ
 ขอให้โลกสงบสุข
 การเลือกทางที่หาความสงบ โดยทิ้งภาระไม่ได้ดูแลพ่อและแม่ อย่างนี้ถือว่า เป็นการกระทำอันถูกควรไหมค่ะ
 ทำบุญมาก?
 ประวัติสายสกุลวงศ์ “ สุดลาภา “ เป็นราชสกุลเก่าแก่ของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (อันที่จริงแล้วสืบเนื่อ
 คำถามที่มีคำตอบ..ชีวิตต้องการอะไร???
 ขอเชิญร่วมศึกษาปฏิบัติธรรมแนวเคลื่อนไหวตามหลักสติปัฏฐาน ๔ ครั้งที่7 วันที่ 10 - 13 ก.ค.51
 การตอบแทนบุณคุณ
 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานเสวนา “ศิลป์และธรรม สุนทรียะแห่งชีวิต”
 แจกซีดีธรรมะ
 เรื่องย่อ ลีลาวดี
 เหตุใด พระโปฐิล ถึงบรรลุธรรม เมื่อบั้นปลาย
 คำว่าพึงละเว้น หมายความว่าอย่างไรครับ
 สมถะและวิปัสสนา เกิดร่วมเกิดพร้อมในจิตดวงเดียวกันไม่แยกจากกัน เพราะจิตเกิดดับได้ทีละดวง จิตนี้จึง
 ขออนุญาตน่ะเจ้าค่ะ
 ขอถวายความรู้เรื่องสังขารุเปกขาญาณ ที่ถูกต้องแด่พระมหาประเสริฐ มนฺตเสวี
 มีเรื่องอยากถามครับ
 การบรรลุธรรมแบบฉับพลัน
 "ซุกคิด" ความหมายที่แท้จริงคือสิ่งใด
 ขอเชิญรับซีดีธรรมะเพื่อเป็นธรรมทานครับ ไม่มีค่าใช้จ่าย
 ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จะแก้กรรมอย่างไรได้บ้างครับ
 กำลังบุญมีมากกว่ากำลังบาปจริงหรือ
 ทำไมการกรรมสนองถึงไม่มีเหตุผล
 วัดนี้อ่านว่าอย่างไรค่ะ
 ปฏิบัติแบบกำหนด ..พอง-ยุบ..ให้เกิดวิปัสสนูปกิเลสได้หรือไม่...ใครมีประสบการณ์บ้างครับ
 แจกหนังสือสวดมนต์ และเชิญร่วมสร้างหนังสือ สวดมนต์ เป็นธรรมทาน
 เราจะเอาชนะมารได้อย่างไร
 มรรค ๘ กับ ไตรสิกขา
 ธรรมะที่เกี่ยวกับความประมาท
 สมณะผู้ทรงปัญญาแต่เหตุไฉนจึงได้อ่อนแอต่อ"ความรัก"
 ขอความกระจ่าง
 อยากได้เจ้าภาพสร้างพระประธาน
 หลักปฏิบัติและหลักธรรมธรรม กับ การเล่นพนันฟุตบอลยูโร


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย