เว็บบอร์ดธรรมะไทย


# เรื่อง โดย อ่าน ตอบ ผู้ตอบล่าสุด
 ขอเชิญร่วมฟัง"สุขแท้อยู่ในตน" โดยพระคันธสาราภิวงศ์ วันอา. ๒๙ พ.ค.๕๔ @ ๑๓. - ๑๖.๐๐ น. ยุวพุทธ บางแค
 เชิญร่วมอุปสมบทพระกรรมฐาน หรือเป็นเจ้าภาพ รับบวชพระ15 รูป ที่ยุวพุทธฯ
 วิธีรักษาจิต
 เนื้อสัตว์ อาหารอันโอชะ หรือพญามัจจุราช
 ศาลาการเปรียญวัดมัชฌิมาวนาราม ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
 คำสอนพุทธกับที่ถูกบันทึกในพระไตรปิฏก
 ปฏิบัติธรรม 10-13 มิถุนายน 2554 ณ ปัณฑิตารมย์
 ทำบุญเผื่อคนอื่นได้มั้ยคะ
 การติดกัณฑ์เทศน์คือการถวายเงินพระหรือครับ
 ประกาศห้ามฆ่า
 ถ้าชีวิตนี้สมหวังไปทุกสิ่งทุกอย่างจะมีทุกข์ไหม
 ปฏิบัติธรรม 27-29 พฤษภาคม 2554 ณ ปัณฑิตารมย์
 คนที่ถูกห้ามบวชเป็นพระภิกษุ
 สมัยพุทธกาลคนมีครอบครัวที่อยากบวช
 เชิญปฏิบัติธรรม
 คำขยายความของ "ลัทธิกรรมเก่า"
 ผู้ให้ชีวิต ย่อมได้ชีวิตตอบแทน
 ปฏิบัติธรรม วิสาขบูชา 13-17 พฤษภาคม 2554 ณ ปัณฑิตารมย์
 ชวนตักบาตรหนังสือดี ช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ เนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๕๔
 สัญญา กับ ปัญญา
 ขอกราบนมัสการพระคุณท่านและท่าสมาชิก เพื่อขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรเรียนออนไลน์ ม.รังสิต
 รอยบุญรอยบาป (ปาณาติบาต)
 เชิญอ่านสรุปธรรมะบรรยายพระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ เรื่อง น้อมสู่ใจ ประกอบตัวอย่างจริงที่ทำให้คนน้ำตาซึมมามาก
 ผู้ถูกนินทาพึงมีเหตุผล"
 ศีล5 กับการเพาะปลูกพืชผัก
 ขอเชิญฟัง“ขจัดทุกข์ สร้างสุข”พระอ.ชยสาโร 8พค.13-16.30น.
 ปัญญาเกิดตอนไหน
 ใครอยากซื้อพระไตรปิฎกบ้าง ? ลดราคาพิเศษ 10 %
 เส้นทางสายเอก ของการปฏิบัติธรรม
 หลวงพ่อชา สุภัทโท ยอมอดเพื่อให้ชีวิตสัตว์
 จิตของพระอริยบุคคลและจิตของปุถุชนต่างกันอย่างไร
 การบำเพ็ญทาน 10 ประการ
 แจกซีดีธรรมโลกุตระ วัดเจริญธรรม ถ้ำภูตอง จ.ลพบุรี (ฟรี ให้ธรรมะเป็นทาน) จัดส่งให้ฟรีทางไปรษณีย์คับ
 โครงการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ (เขตภาคเหนือ) : แจกเหรียญทำน้ำมนต์รุ่น4สมเด็จองค์ปฐม
 เชิญฟังพระอ.ไพศาล วิสาโล "การกำจัดความโกรธ" 17.30-20.30น 18เมษ54
 แจกซีดีธรรมโลกุตระ วัดเจริญธรรม ถ้ำภูตอง จ.ลพบุรี (ฟรี ให้ธรรมะเป็นทาน) จัดส่งให้ฟรีทางไปรษณีย์คับ
 ขันติ โสรัจจะ
 ทุกข์ใจเพราะจินตนาการ
 องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ขอเชิญเรียนพระอภิธรรม เป็นภาษาอังกฤษ
 สัพเพ ธัมมา อนัตตาติ
 24-4-54 @ 13-16.00 น. ยุวพุทธฯบางแค ขอเชิญฟังบรรยายธรรม "สุขในทุกข์"
 ปลูกพืชผัก เพาะเห็ด ผิดศิล5 ไหมครับ
 ความรู้สึกนึกคิดเป็นนานาจิตตัง
 เชิญชวนร่วมบริจาคเงินและอุปกรณ์การศึกษาให้น้องๆ ที่สามจังหวัดชายแดนใต้
 ผมเลิกกินเนื้อสัตว์เพราะคลิปนี้ครับ
 เคล็ดลับของความสุข : พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
 เกี่ยวฤกษ์สึก
 ผู้ทำลายทรัพยากรธรรมชาติเป็นบาปหรือเปล่าครับ
 อา.3เมษา54@13.00 พระอ.มิตซูโอะ คเวสโก ไปบรรยายธรรมที่วัดปทุมวนาราม
 จ.4-เมษา-54 @17.30-21.00 เชิญฟังธรรมะบรรยายเบาสมอง "โฉมหน้ากิเลส" ที่รร. ตวันนา ถ.สุรวงค์


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย