เว็บบอร์ดธรรมะไทย


# เรื่อง โดย อ่าน ตอบ ผู้ตอบล่าสุด
 การปฏิบัติสมาธิภาวนา (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ตอบปัญหาธรรม (ธรรมปฏิบัติ)
 เข้าใจกรรม ชีวิตเป็นสุข
 อดีตชาติชาตินี้ชาติหน้า
 วัดสระเกศฯจัดงานเฉลิมฉลอง “พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” ครั้งยิ่งใหญ่ในวันมาฆบูชานี้
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือประวัติหลวงพ่อสนธิ์เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา กรุงเทพ ตามกำลังศรัทธา
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนบูรณะศาลาการเปรียญ
 อยากเรียนดี ทำงานเด่น ขอเชิญฟังธรรมที่ยุวพุทธฯ (บางแค)อา26 กพ.55 13. - 16.00 โดยพระดุษฎี เมธังกุโร เรื่อง "ฝึกสมาธิลัด ขจัดสมาธิสั้น"
 หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนสอนพระบวชใหม่
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบวชสามเณรชาวเขาภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างเมรุ
 วัดเลียบ บ้านโพนเมืองมะทัน ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เชิญอบรมกรรมฐาน
 เชิญร่วมสร้างหนังสือธรรมะ แจกเป็นธรรมทาน ได้บุญกุศลมากมาย
 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพระศานติตารามหาสถูป มูลนิธิพันดารา
 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม ภาวนาบนวิถีซกเช็น "ศานติแห่งชีวิต" ระดับ 1 ตอน ความเบิกบานของจิต
 มงคลสูตร : Mangala sutta
 ประชาสัมพันธ์ "โรงหล่อพระ พรพระโพธิสัตว์"
 ปฎิมากรมมพุธศิลป์ปั้นสดๆ
 อบรมธรรมะในกิจกรรมสารธรมสัญจร โดยพระวิทยากรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
 ไอศครีมพีนัทบริการรับเลี้ยงไอศครีมที่ถูกกฎพระสงฆ์ค่ะล่าสุดได้ร่วมจัดเลี้ยงในงานพระธุดงค์ธรรมชัย________________________________________
 โครงการทำบุญต้นไม้ฟื้นฟูพุทธมณฑล
 มาฆปูรมีศรีปราจีน ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒๖ (๒๙ ก.พ- ๘ มี.ค ๒๕๕๕)
 สุขใจด้วยธรรมะ สุขกายด้วยน้ำผลไม้อินทรา
  ขอเชิญร่วมงานหล่อพระพุทธสุนันทปรมาภิมงคล ณ อาคารปฏิบัติธรรมพระอาจารย์มิตซูโอะ กรุงเทพฯ
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างลานปฎิบัติธรรมพระพุทธเมตตาอุดมทรัพย์ (ปางลีลา)
 โปรแกรมสมาธิบำบัด ฝึกได้ด้วยตนเอง
 พระไตรปิฎกภาษาไทย พุทธศักราช 2549 ฉบับเฉลิมพระเกียรติ-โดยมหาเถรสมาคมเผยแพร่
 พระธุดงค์ธรรมชัย ณ วัดปากน้ำภาษีเจริญ 22 ม.ค.55
 ถวายสังฆทาน 286 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ 21 ม.ค.55
 รายงานความคืบหน้าในการฟื้นฟูพุทธมณฑลจาก Voice TV
 โอกาสทองของสาธุชนมาถึงแล้วที่จะได้พบพระสุปะฏิปันโน ซึ่งมิใช่จะพบเห็นได้โดยง่าย
 ศูนย์เผยแผ่ธรรมะออนไลน์กัณฑกะ ตอนการแบ่งพระสรีระพระพุทธเจ้า
 ศูนย์เผยแผ่ธรรมะออนไลน์กัณฑกะ ตอนอปริหานิยธรรม
 พุทธศาสตร์...ศาสตร์แห่งความสุข
 "ตามรอยธุดงค์ธรรมชัย ไป จ.นครปฐม"
 หนังสือดี ได้ทั้งความรู้ ได้เข้าใจเรื่องธรรมะ ได้ทั้งบุญกุศล
 หลักธรรม เหตุแห่งทุกข์ ข้อที่หนึ่ง
 ขอเชิญร่วมธรรมจาริก แสวงบุญ(ครั้งที่ ๒) ณ ดินแดนบุญถิ่นล้านนา ทางภาคเหนือ เพิ่มศิริมงคลรับปีมังกฏ
 ดาวน์โหลด E-Book เรื่อง "ลุงยุทธสะดุดคิด" *ใหม่ล่าสุด* โดย อาจารย์ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง
  สงกรานต์งานบุญ พระพุทธศาสนา ปิดทองผูกสีมา วัดสุนทรประดิษฐ์ (หลวงปู่แขก)
 กรรมอะไรที่ทำให้เป็นผู้มีรูปงาม หาคำตอบได้ที่นี่
 รับพ่นสีทองพระประธานด้วยสีมุกทองคำโกลด์แมกซ์ ทดแทนการปิดทอง โทร. 061- 4156156
 มาช่วยช้างกัน
 รายงานการฟื้นฟูพุทธมณฑล
 ศูนย์เผยแผ่ธรรมะออนไลน์กัณฑกะ ตอนความกตัญญู
 ศูนย์เผยแผ่ธรรมะออนไลน์กัณฑกะ ตอนโลกธรรม8
 ตักบาตรพระ 10,000 รูป เมืองตรัง 22 ม.ค.55
 เหล่าพุทธบุตร 1,127 รูป เดินธุดงค์ธรรมชัย มุ่งหน้าไปยังวัดบางไผ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
 วิปัสสนา...ภาวนาสู่ความพ้นทุกข์


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย