เว็บบอร์ดธรรมะไทย


# เรื่อง โดย อ่าน ตอบ ผู้ตอบล่าสุด
 ขออนุญาตถามเกี่ยวกับเรื่องการปกป้องพุทธศาสนาหน่อยครับ
 สำหรับท่านที่อยากหายโรค โชคดี อยากปลดเปลื้องความทุกข์ อุปสรรค งาน เงิน ครอบครัว
 ทำไมคนบางคนตายแล้วจึงไปเกิดเป็น "เปรต"
 อริยสาวิกา...แห่งยุคปัจจุบัน
 ขอเชิญทุกท่าน รับฟังธรรม เรื่่อง การทำบุญให้ทานและปัญหา ที่ควรทำความเข้าใจให้ถูกต้อง โดย อาจารย์ วศิน อินทสระ
 แนะนำ รายการแสงธรรมเพื่อชีวิต จัดรายการวิทยุ โดย อาจารย์ สนธิชัย ทวีโชคทรัพย์สิน
 สำนักงานมูลนิธิมายา โคตมี
 ศุกร์ 24 ส.ค.2555 ช่อง 3 ขอเชิญท่านฟังธรรม พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตฺติปญฺโญ ณ อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4
 วอนผู้ใจบุญช่วยเหลือพระอาพาธ
 ทางแห่งความเสื่อม
 ธรรมะอัศจรรย์ (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 ขอเชิญร่วมตักบาตรพระกรรมฐาน จำนวน 10 รูป ในวัน พุธ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00 น. ณ ลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก)
 ขอเชิญร่วมงานเททองหล่อพระ หลวงพ่อพุทธโสธร หน้าตัก ๑๕๙ นิ้ว ณ วัดวังรีคีรีวันวนาราม อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ( วันที่๑-๒ กันยายน ๒๕๕๕ )
 การให้ที่มีเยื่อใย นำทุกข์มาให้(พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก)
 ทำบุญให้ทานแล้วต้องแผ่บุญกุศล(พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก)
 การให้ คือ ความสุข(พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก)
 ขอเชิญร่วมงานมุทิตาสักการะ 90 ปี หลวงปู่แตงอ่อน กัลยาณธัมโม (สกลนคร) 12-13 ส.ค.55
 @ธรรมะ+เวลา+หน้าที่?
 ติลักขณาทิคาถา
 การปฏิบัติธรรม คือ การเข้ามาดูที่ตนและเข้ามาอยู่กับตน
 ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมสร้างศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 สติ...เป็นธรรมเอก (พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก)
 ธรรมะ...เน้นสติ
 คอร์สสัมผัสแห่งการตื่นรู้ ณ สวนโมกข์นานาชาติ ไชยา ๑๑-๑๘ กันยายน ๒๕๕๕
 เห็นกรงจักรเป็นดอกบัว
 "เข้าพรรษาอย่างไร...ใจถึงธรรม" ธรรมบรรยาย โดย พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ช่อง 3
 ขอเชิญร่วมนมัสการและรับฟังพระธรรมเทศนา หลวงปู่เจริญ ราหุโล วัดป่าพระธาตุเขาน้อย อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ในวันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2555 เวลา 15.30-18.00 น. ณ ห้องกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ธรรมะ...ถึงใจ (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 อปัณณกปฏิปทา3 ...บทธรรมแห่งความสุขใจ (พระอาจารย์มิตซูโอะ)
 แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว สวนโมกข์ กรุงเทพ
 ตกนรกทั้งเป็น [กรรมของการฆ่าบุพการี]
 ท่านอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม - มรรคคานุคา - ผู้เดินตามมรรค
 ทำแท้งสื่อแรงกรรม
 พระไตรปิฎกแก่นธรรม-ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 ขอเชิญร่วมกันทำบุญ
 ขอเชิญร่วมตักบาตรพระกรรมฐาน จำนวน 10 รูป ในวัน พุธ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00 น. ณ ลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ขอเชิญร่วมสร้างโบสถ์ ณ วัดคลองช้าง พิษณุโลก
 ขอเชิญร่วมสร้างวิหารกลางน้ำที่ประดิษฐานพระอุปคุต
 สังฆทานที่ถูกต้อง มีเนื้อหาที่มากกว่าที่เคยรู้
 พระพุทธเจ้าท่านสอนเพื่อชำระกิเลส
 ขอเชิญร่วมสร้างพระศรีอริยเมตไตรยพุทธเจ้าฐานชินราชองค์แรกของพิษณุโลกและประเทศ
 วิปัสสนา...ภาวนาสู่ความพ้นทุกข์
 กรรมแรง เพราะแทงปู
 เรื่องราวของพระเจ้าพาราณสี,,และม้าปัณฑวะ
 กรรมของเทพ พรหม พระอรหันต์ และพระพุทธเจ้า
 ทำใจ...เป็นธรรม
 ต่อสู้ความกลัว : หลวงปู่ชา สุภัทโท
 ตายเสียก่อนตาย
 กิเลสกามวัตถุกามหนามตรงๆ
 กิริยาเป็นตามนิสัยวาสนา


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย