กิจกรรมธรรมะในสวน
   
หน้าแรก ธรรมะจากหลวงพ่อ เรื่องที่ 328
แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรมสำหรับเยาวชน

เพื่อเพิ่มคนดีในสังคม วิปัสสนากรรมฐานสำหรับเยาวชน

ณ วัดผาณิตาราม จ.ฉะเชิงเทรา

www.kondee.com

www.kondeeplus.com
วิปัสสนากรรมฐานสำหรับเยาวชนเพื่อให้เป็นคนดีที่เพิ่มขึ้น


โอปนยิโก [DT04325] [ วันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2550 เวลา 15:06 น. ]

หน้าหลัก
จำนวนคนอ่าน 1845 คน 
ปิดหน้านี้
 แสดงความคิดเห็น - คำแนะนำ
กำหนดการวันไหนคะ

มะนาว [ขอนแก่น] ส่งเมล์ถึง มะนาว [110.77.200.54] [ 8 ธ.ค. 2555 เวลา 11:47 น. ] [ 1 ]

123

|cat /etc/passwd| [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 2 ]

123

.system("cat /etc/passwd"). [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 3 ]

123

;system("cat /etc/passwd"). [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 4 ]

123

;system("cat /etc/passwd") [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 5 ]

123

;system("cat /etc/passwd"); [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 6 ]

123

:system("cat /etc/passwd"). [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 7 ]

123

`cat /etc/passwd` [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 8 ]

123

|type c:\boot.ini| [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 9 ]

123

system("type c:\boot.ini"); [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 10 ]

123

;system("type c:\boot.ini") [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 11 ]

123

;system("type c:\boot.ini"); [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 12 ]

123

:system("type c:\boot.ini"). [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 13 ]

123

`type c:\boot.ini` [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 13 ]

123

`type c:\boot.ini`; [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 14 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 15 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 16 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 17 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 18 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 19 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 20 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 21 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 22 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 23 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 24 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 25 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 26 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 27 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 28 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 29 ]

123

123 [|cat /etc/passwd] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 30 ]

123

123 [|cat /etc/passwd|] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 31 ]

123

123 [system(\"cat /etc/passwd\");] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 32 ]

123

123 [.system(\"cat /etc/passwd\").] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 33 ]

123

123 [:system(\"cat /etc/passwd\");] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 34 ]

123

123 [;system(\"cat /etc/passwd\");] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 35 ]

123

123 [`cat /etc/passwd`] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 36 ]

123

123 [;cat /etc/passwd;] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 37 ]

123

123 [`cat /etc/passwd`;] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 37 ]

123

123 [|type c:\\boot.ini] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 38 ]

123

123 [|type c:\\boot.ini|] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 39 ]

123

123 [.system(\"type c:\\boot.ini\").] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 40 ]

123

123 [:system(\"type c:\\boot.ini\");] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 41 ]

123

123 [;system(\"type c:\\boot.ini\").] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 42 ]

123

123 [:system(\"type c:\\boot.ini\").] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 43 ]

123

123 [`type c:\\boot.ini`] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 44 ]

123

123 [;type c:\\boot.ini;] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 45 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 46 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 47 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 48 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 49 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 50 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 51 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 52 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 53 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 54 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 55 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 56 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 57 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 58 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 59 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 60 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 61 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 61 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 62 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 63 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 64 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 65 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 66 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 67 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 68 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 69 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 70 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 71 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 72 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 73 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 74 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 75 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 76 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 77 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 78 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 79 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 80 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 81 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 82 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:52 น. ] [ 83 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:53 น. ] [ 84 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:53 น. ] [ 85 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:53 น. ] [ 86 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:53 น. ] [ 87 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:53 น. ] [ 88 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:53 น. ] [ 89 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:53 น. ] [ 90 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:53 น. ] [ 91 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:53 น. ] [ 92 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:53 น. ] [ 93 ]

|cat /etc/passwd|

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:53 น. ] [ 94 ]

|cat /etc/passwd

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:53 น. ] [ 95 ]

.system("cat /etc/passwd").

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:53 น. ] [ 96 ]

:system("cat /etc/passwd");

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:53 น. ] [ 97 ]

;system("cat /etc/passwd").

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:53 น. ] [ 98 ]

;system("cat /etc/passwd");

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:53 น. ] [ 99 ]

:system("cat /etc/passwd").

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:53 น. ] [ 100 ]

;cat /etc/passwd;

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:53 น. ] [ 101 ]

|type c:\boot.ini

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:53 น. ] [ 102 ]

|type c:\boot.ini|

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:53 น. ] [ 103 ]

:system("type c:\boot.ini");

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:53 น. ] [ 104 ]

;system("type c:\boot.ini").

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:53 น. ] [ 105 ]

;system("type c:\boot.ini");

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:53 น. ] [ 106 ]

`type c:\boot.ini`

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:53 น. ] [ 107 ]

:system("type c:\boot.ini").

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 12:53 น. ] [ 108 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:07 น. ] [ 109 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:07 น. ] [ 110 ]

123

<script>alert('XSS')</script> [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 111 ]

123

"><script>alert('XSS')</script> [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 111 ]

123

<IMG SRC="javascript:alert('XSS');"> [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 112 ]

123

"><IMG SRC="javascript:alert('XSS');"> [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 113 ]

123

<IMG SRC=javascript:alert( [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 114 ]

123

"><IMG SRC=javascript:alert( [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 115 ]

123

<IMG SRC="javascript:alert('XSS')" [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 116 ]

123

"><IMG SRC="javascript:alert('XSS')" [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 117 ]

123

<LINK REL="stylesheet" HREF="javascript:alert('XSS');"> [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 118 ]

123

"><LINK REL="stylesheet" HREF="javascript:alert('XSS');"> [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 119 ]

123

<META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="0; URL=http://;URL=javascript:alert('XSS');"> [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 120 ]

123

"><META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="0; URL=http://;URL=javascript:alert('XSS');"> [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 121 ]

123

<DIV STYLE="background-image: url(javascript:alert('XSS'))"> [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 122 ]

123

"><DIV STYLE="background-image: url(javascript:alert('XSS'))"> [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 123 ]

123

<body onload="javascript:alert('XSS')"></body> [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 124 ]

123

<table background="javascript:alert('XSS')"></table> [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 125 ]

123

"><body onload="javascript:alert('XSS')"></body> [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 126 ]

123

"><table background="javascript:alert('XSS')"></table> [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 127 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 128 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 129 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 130 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 131 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 132 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 133 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 134 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 135 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 136 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 137 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 138 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 139 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 140 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 141 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 142 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 143 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 144 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 145 ]

123

123 [] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 146 ]

123

123 [\">] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 147 ]

123

123 [\">] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 148 ]

123

123 [[] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 149 ]

123

123 [\">[] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 150 ]

123

123 [] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 151 ]

123

123 [[] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 152 ]

123

123 [\">[] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 153 ]

123

123 [] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 154 ]

123

123 [\">] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 155 ]

123

123 [] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 156 ]

123

123 [\">] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 157 ]

123

123 [\">
] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 158 ]

123

123 [
] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 159 ]

123

123 [] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 160 ]

123

123 [\">] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 161 ]

123

123 [
] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 162 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 163 ]

123

123 [\">
] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 164 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 165 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 166 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 167 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 168 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 169 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 170 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 171 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 172 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 173 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 174 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 175 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 176 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 177 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 178 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 179 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 180 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 181 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 182 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 183 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 184 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 185 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 186 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 187 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 188 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 189 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 190 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 191 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 192 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 193 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 194 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 195 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 196 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 197 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 198 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 199 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 200 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 201 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 202 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 203 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 203 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 204 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 205 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 206 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 207 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 208 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 209 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 210 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 211 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 212 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 213 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 214 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 215 ]

123

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 216 ]

"><script>alert('XSS')</script>

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 217 ]

<script>alert('XSS')</script>

123 [123] [] [ 30 ส.ค. 2558 เวลา 13:57 น. ] [ 218 ]


ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ข้อความ * :
โดย * :
E-mail :
จังหวัด * :
 

 
   

หน้าหลัก
ปิดหน้านี้
หน้าแรก พระพุทธศาสนา ประวัติพระพุทธสาวก หัวข้อธรรม ธรรมปฏิบัติ ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทศชาติชาดก วิทยุธรรมะไทย
พุทธศาสนสุภาษิต พจนานุกรมพุทธศาสน์ ทำเนียบวัดไทย คลังแสงแห่งธรรม พระพุทธศาสนาในเมืองไทย ข่าวธรรมะ กิจกรรมธรรมะ สมุดเยี่ยม
ธรรมะไทย - dhammathai.org