กิจกรรมธรรมะในสวน
   
หน้าแรก ธรรมะจากหลวงพ่อ เรื่องที่ 143
อนุปุพพีกถา
พระราชปริยัติธี

สามัญชน (ปุถุชน) ทั่วไปทั้งคนดี คนชั่ว ต่างมีกิเลศคือ ความโลภ ความโกรธ และความหลงเหมือนกันและเท่ากัน ถ้าไม่มีศีลธรรมเป็นเครื่องกำหนดก็ไม่รู้ว่า "ใครดี ใครชั่ว" เหมือนกับไม่มีกฎหมายก็ไม่รู้ว่า "ใครผิด ใครถูก"
ศีลธรรมจึงเป็นมาตรฐานสากลวัดความดีความชั่วของคนได้ทั้งโลก ใครควบคุมความโลภ ความโกรธ ความหลง ของตนให้อยู่ในขอบเขตแห่งศีลธรรม ไม่ละเมิดสิทธิในชีวิต ทรัพย์สินและชื่อเสียงเป็นต้นของผู้อื่น มีเมตตากรุณา คิดช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้อื่นเสมอ คนนั้นเป็นคนดี ตรงข้ามก็เป็นคนชั่ว เข้าใจง่ายๆ คือคนดีมีศีลธรรม คนไร้ศีลธรรมเป็นคนชั่ว แต่ทั้งคนดี คนชั่ว ต่างก็เป็นมรดกของโลกด้วยกัน (เหมือนอาหารกับอุจจาระ จำต้องมีในกระเพาะอาหารของทุกคน) โลกจึงมีทั้งความสงบสุขและความทุกข์ร้อนสลับกันไปขึ้นอยู่กับว่า ฝ่ายใดได้อำนาจปกครองโลก ดังนั้นศีลธรรมจึงยังจำเป็นต้องมีแม้ในยุคโลกาภิวัตน์ เพราะความสงบสุขยังเป็นที่ต้องการของสังคมอยู่
สังคมควรหวนระลึกถึงคำว่า "ศีลธรรม" เพราะคำนี้เคยมีบทบาทสำคัญสร้างจารีตประเพณีหล่อหลอมสังคมเราให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมาช้านาน เดี๋ยวนี้ถูกลบออกจากความรู้สึกของสังคมเกือบหมดแล้ว น่าเสียดาย ได้ยินว่า แม้ในตำราเรียนก็ไม่มีคำนี้ให้นักเรียนได้พบเห็นเลย

ที่มา : -
Toonjan ส่งเมล์ถึง Toonjan [DT02619] [ วันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2550 เวลา 09:11 น. ]

หน้าหลัก
จำนวนคนอ่าน 1371 คน 
ปิดหน้านี้
 แสดงความคิดเห็น - คำแนะนำ

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ข้อความ * :
โดย * :
E-mail :
จังหวัด * :
 

 
   

หน้าหลัก
ปิดหน้านี้
หน้าแรก พระพุทธศาสนา ประวัติพระพุทธสาวก หัวข้อธรรม ธรรมปฏิบัติ ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทศชาติชาดก วิทยุธรรมะไทย
พุทธศาสนสุภาษิต พจนานุกรมพุทธศาสน์ ทำเนียบวัดไทย คลังแสงแห่งธรรม พระพุทธศาสนาในเมืองไทย ข่าวธรรมะ กิจกรรมธรรมะ สมุดเยี่ยม
ธรรมะไทย - dhammathai.org