กิจกรรมธรรมะในสวน
   
หน้าแรก ธรรมะจากหลวงพ่อ เรื่องที่ 104
วางแผนชีวิต...เพื่อพิชิตความทุกข์
หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม


วางแผน...เรื่องทิศหก
(เบื้องหน้า-เบื้องขวา-เบื้องซ้าย-เบื้องหลัง-เบื้องบน-เบื้องล่าง)

วางแผน...เรื่องการแบ่งปันทรัพย์โดยสถาน ๕
(ใช้หนี้เก่า-ให้เขายืม-ใส่ปากงูเห่า จระเข้-ทิ้งเหว-ฝังดิน)

วางแผน...เรื่องการเรียนรู้ ๕ ประการ
(รู้หนังสือ-รู้คน-รู้โลก-รู้ร่างกายสังขาร-รู้วิญญาณ กิเลส)

วางแผน...เรื่องภาระ ๕ ของชีวิต
(ภาระคือพ่อแม่-ครูอาจารย์-ภาระสามีภรรยาภาระบุตรธิดา-
ภาระชาติศาสนา-ภาระกิเลส-ภาระคือผู้มีพระคุณทั้งหลาย)

วางแผน...ไม่ประมาทในกาลทั้ง ๓
(วัยเด็ก-วัยหนุ่มสาว-วัยแก่เฒ่าชรา-อดีตปัจจุบัน-อนาคต-
มืดมามืดไป-มืดมาสว่างไป-สว่างมามืดไป-สว่างมาสว่างไป)

วางแผน...เรื่องเพิ่มสาระ ๕ ให้ชีวิต
(ศีลสาระ-สมาธิสาระ-ปัญญาสาระ-
วิมุตติสาระ-วิมุติญาณทัศนะสาระ)


วางแผน...เรื่องเรือน ๓ น้ำ ๔ โอวาท ๑๐ ของนางวิสาขา
(สำหรับผู้หญิง)

วางแผน...เรื่องสัปปุริสธรรม ๗
(รู้เหตุรู้ผล-รู้ตน-รู้ประมาณ-รู้กาล-รู้เวลา-รู้ปริสัท-รู้ชุมชน)

วางแผน...เรื่องสัจจธรรมของโลก
(สัจจธรรมประจำชีวิต)

วางแผน...เอาชนะทุกข์ ๓
(ทุกข์สัจจ์-ทุกขเวทนา-ทุกขโทมนัส)

วางแผน...รู้เท่าทันโลกธรรม ๘ ประการ
(มีลาภ-เสื่อมลาภ, มียศ-เสื่อมยศ,
มีสรรเสริญ-มีนินทา, มีสุข-มีทุกข์)

วางแผน...ทำงานตามหน้าที่ ตามกาลเวลา

วางแผน...มองโลกในแง่ดีๆ

วางแผน...การดำเนินชีวิต ดุจขับรถบนถนน
(ถอย-ชะลอ-เร่งเบรค-เลี้ยว-หยุด)

วางแผน...รักษาสุขภาพ ๖ อ.
(อาหาร-อารมณ์-อากาศ-ออกกำลังกาย-อุจจาระ-อาบน้ำ)

วางแผน...ให้เข้าถึงประโยชน์ในโลกทั้ง ๓
(บุคคลมีตาข้างเดียว, สองข้าง, สามข้าง, ตาบอดเลย)

วางแผน...ให้เข้าถึงอริยทรัพย์ และรู้ระวังโลกียทรัพย์
มิให้น้ำท่วม, ผีหลอก, ไฟไหม้

วางแผน...เพื่อเป็นแบบเบ้าที่ดีของลูกหลาน
และอนุชนคนรุ่นหลัง

วางแผน...ดูดซับความดีในโลก ดุจต้นไม้ และไม้นานาพันธุ์

วางแผน...ตายอย่างผู้ชนะ คือ มีเทคนิคในการตาย
คือตายอย่างมีเทคนิค (ตายในสมาธิญาณ ๔)

วางแผน...ไปเกิดดีในโลกเบื้องหน้า
(ด้วยมีทาน,ศีล-ยินดีในการรับฟัง-อ่อนน้อม)

ที่มา : http://www.jarun.org
ลูกโป่ง [DT0329] [ วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2549 เวลา 18:09 น. ]

หน้าหลัก
จำนวนคนอ่าน 2667 คน 
ปิดหน้านี้
 แสดงความคิดเห็น - คำแนะนำ

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ข้อความ * :
โดย * :
E-mail :
จังหวัด * :
 

 
   

หน้าหลัก
ปิดหน้านี้
หน้าแรก พระพุทธศาสนา ประวัติพระพุทธสาวก หัวข้อธรรม ธรรมปฏิบัติ ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทศชาติชาดก วิทยุธรรมะไทย
พุทธศาสนสุภาษิต พจนานุกรมพุทธศาสน์ ทำเนียบวัดไทย คลังแสงแห่งธรรม พระพุทธศาสนาในเมืองไทย ข่าวธรรมะ กิจกรรมธรรมะ สมุดเยี่ยม
ธรรมะไทย - dhammathai.org