พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ชุด เข็นกงล้อแห่งพระธรรมสู่ดินแดนที่ราบสูง ๑-๒-๓


เข็นกงล้อแห่งพระธรรมสู่ดินแดนที่ราบสูง ๑

    001อาณาจักรศรีโคตบูร 1.mp3

    002อาณาจักรศรีโคตบูร 2.mp3

    003เหลียวหลังของเก่า 1.mp3

    004เหลียวหลังของเก่า 2.mp3

    005แผ่นดินธรรม-ทอง 1.mp3

    006แผ่นดินธรรม-ทอง 2.mp3

    007เวสสันดร.เสียงอีสาน 1.mp3

    008เวสสันดร.เสียงอีสาน 2.mp3

    009เวสสันดร.เสียงอีสาน 3.mp3

    010เวสสันดร.เสียงอีสาน 4.mp3

    011เวสสันดร.เสียงอีสาน 5.mp3

    012ทิศทางชนบท.mp3


เข็นกงล้อแห่งพระธรรมสู่ดินแดนที่ราบสูง ๒

    01.วิสาขะรำพึง๑.mp3

    02.วิสาขะรำพึง๒.mp3

    03.เติมน้ำใจสู่แผ่นดิน.mp3

    04.อินทิญานสอนลูก ภาค๑.mp3

    05.อินทิญานสอนลูก ภาค๒.mp3

    06.เสริมเสน่ห์เสริมมงคล.mp3

    07.พระธรรมก่อนฟ้าสาง.mp3

    08.ธรรมะลีลาเข้าพรรษา.mp3

    09.ธรรมะลีลา ก่อนบิณฑบาตร.mp3

    10.เอิ้นให้ลุกปลุกให้ตื่น๐๐๓.mp3

    11.เอิ้นให้ลุกปลุกให้ตื่น๐๓๔.mp3

    12.เสียงสั่งครั้งสุดท้าย.mp3


เข็นกงล้อแห่งพระธรรมสู่ดินแดนที่ราบสูง ๓

    01.พุทธานุสารี.mp3

    02.สวดมนต์สาธยายกรรมฐาน๔๐.mp3

    03.วิถีชีวิตของนักบวช.mp3

    04.กล่อมนิทรา ภาวนาก่อนนอน.mp3

    05.โภชนาปฏิสังยุต.mp3

    06.ธรรมคีตา.mp3

    07.พระคุณแม่.mp3

    08.ศราทเทศนาสองฝั่งโง.mp3

    09.สู่อ้อมกอดนิพเพฯ๑.mp3

    10.สู่อ้อมกอดนิพเพฯ๒.mp3

    11.โลกาวินาศ.mp3

    12.เอิ้นให้ลุกปลุกให้ตื่น ไอ้ชาติคน.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทย


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย