พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ชุด ธรรมเทศนา ปี 2538

    10_01 ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา 10 ม.ค. 2538 ม้วนที่ 1.mp3

    10_02 ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา 10 ม.ค. 2538 ม้วนที่ 2.mp3

    11_01 ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา 11 ม.ค. 2538 ม้วนที่ 1.mp3

    11_02 ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา 11 ม.ค. 2538 ม้วนที่ 2.mp3

    12_01 ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา 12 ม.ค. 2538 ม้วนที่ 1.mp3

    12_02 ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา 12 ม.ค. 2538 ม้วนที่ 2.mp3

    13_01 ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา 13 ม.ค. 2538 ม้วนที่ 1.mp3

    13_02 ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา 13 ม.ค. 2538 ม้วนที่ 2.mp3

    14_01 ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา 14 ม.ค. 2538 ม้วนที่ 1.mp3

    14_02 ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา 14 ม.ค. 2538 ม้วนที่ 2.mp3

    15_01 ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา 15 ม.ค. 2538 ม้วนที่ 1.mp3

    15_02 ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา 15 ม.ค. 2538 ม้วนที่ 2.mp3

    16_01 ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา 16 ม.ค. 2538 ม้วนที่ 1.mp3

    16_02 ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา 16 ม.ค. 2538 ม้วนที่ 2.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทย


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย