Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com
หน้าแรก เสียงธรรม พระกรรมฐานกลางกรุง

ธรรมบรรยาย เรื่อง พระกรรมฐานกลางกรุง


"พระกรรมฐานกลางกรุง"


ลำดับที่ เรื่อง
คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
1
001 ชื่อเรื่อง หน้าปก คำอนุโมทนา
คลิกฟัง
2
002 จดหมายจากผู้บันทึก
คลิกฟัง
3
003 เหตุการณ์ก่อนบวช
คลิกฟัง
4
004 เหตุการณ์ขณะถือเพศบรรพชิต
คลิกฟัง
5
005 บันทึกส่วนที่ ๒
คลิกฟัง
6
006 ภาคผนวก ๑ ธรรม วโรวาท
คลิกฟัง
7
007 ภาคผนวก ๒ สันติวรบท
คลิกฟัง
8
008 คาถาท้ายบท
คลิกฟัง
9
009 ท้ายเล่มจากผู้บันทึก
คลิกฟัง
10
010 ประวัติผู้บันทึก
คลิกฟัง   บอกบุญ ~ ประชาสัมพันธ์

• รับเจ้าภาพอุปถัมภ์ ถวายพระพุทธรูปหยกขาว (เเท้)จำนวน ๑ องค์ เพื่อประดิษฐาน ในห้องปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิ ตลอดปี
• แวะมาบอกบุญนะคะแบ่งปันน้ำใจร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อคนพิการแล้วแต่จิตศรัทธาคะ
• **อีก 5 ห้องสุดท้าย** ((ขาดเเคลนห้องสุขา))รับเจ้าภาพสร้างห้องน้ำ (ถวายพระกรรมฐาน) ปลดทุกข์-ปลดโศก-ปลดโรค-ปลดภัย สร้างข้างศาลาปฏิบัติธรรม
• ร่วมเททองหลวงปู่มั่นสูง๑๓เมตรส่วนที่๒และ๓
• ขอเชิญเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม

   ธรรมะไทยบอร์ด
• หน้าที่ของคน
• สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
• ทุกข์จากความรักค่ะ ความรู้สึกรักกลายเป็นเกลียด เป็นผูกใจเจ็บ และแค้นในสิ่งที่คนรักเก่าทำกับเราค่ะ ทำยังไงที่
• มีเรื่องจะเรียนถามท่านผู้รู้หน่อยค่ะ เกี่ยวกับเรื่องการทำบุญ
• รู้ทันไวกว่าโซเชียลหน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย