สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

ธรรมบรรยาย ชุด ทุกวันสำคัญ ชวนกันเจริญธรรม

 •  1 วาเลนท์ไทน์ สู่ความรักแท้ที่ยิ่งใหญ่

 •  2 มาฆบูชาจะแซงวาเลนไทน์ เมื่อรักของนักให้ มาแทนรักของนักหา

 •  3 คนไทยต้องเข้มแข็งด้วยปัญญา จงลุกขึ้นมาก้าวหน้าไป

 •  4 ความรุนแรงเกิดจากความอ่อนแอ ความเป็นกลางแท้ อยู่ที่ถือความถูกต้อง

 •  5 ถ้าเก่งจริง ต้องสามารถทำให้คนทั้งหลาย มีความสุข

 •  6 จะเป็นพระต้องมีวินัย จะเป็นชาวพุทธได้ ก็ต้องมีหลัก

 •  7 เมื่อเริ่มต้นจริงจังตั้งหลักได้ ทางไปข้างหน้า ก็จะมองเห็น

 •  8 เลิกพูดเสียที เกิดมาใช้กรรม

 •  9 ถวายเทียน ๙ วัด ได้บุญมากพอไหม

 •  10 เข้าพรรษา ควรรู้อะไร

 •  11 เข้าพรรษา กับอุดมคติของพระพุทธศาสนา

 •  12 ปวารณาฝึกวาจา พัฒนาคน ทำชุมชนให้สามัคคี

 •  13 เปิดปากเปิดใจ ใช้วาจาแก้กรรม ทำประโยชน์

 •  14 ทอดกฐินไป ให้ได้กฐินมา

 •  15 กฐิน ความสามัคคีของคนที่เจริญ

 •  16 ปีใหม่ ต้อนรับ หรือท้าทาย

 •  17 พรปีใหม่ ไม่ใช่แค่ให้รวย • Go to top


  จีรัง กรุ๊ป


   ธรรมะไทย