กระต่ายกับเต่า
ขับร้องโดย : พร ภิรมย์
ธรรมะไทย [ 980 ]