เด็กเลี้ยงแกะ ๒
ขับร้องโดย : พร ภิรมย์
ธรรมะไทย [ 502 ]