เด็กเลี้ยงแกะ ๑
ขับร้องโดย : พร ภิรมย์
ธรรมะไทย [ 509 ]