ธรรมะในสวน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา จากพระครูโสภณปริยานุกิจ วัดประยุรวงศาวาส

ขอเชิญร่วมทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม กับโครงการธรรมะในสวน

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

เช้าวันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ณ สนามตรงข้ามที่ทำการสวนลุมพินี ทางเข้าด้านถนนวิทยุ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการ

07.00 น. พระสงฆ์พร้อมกันที่บริเวณจัดกิจกรรม “ธรรมะในสวน” ฉันภัตาหารเช้า

07.10 น. ผู้ที่มาร่วมงาน สวดมนต์ทำวัตรเช้า และสวดสรภัญญะบูชาพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ แล้วนั่งสมาธิ

07.30 น. ประธานในพิธีจุดธูป-เทียน บูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีลและฟังบรรยายธรรม โดย พระครูโสภณปริยานุกิจ วัดประยุรวงศาวาส เรื่อง "มงคล 38 ประการ มงคลที่ 4 การอยู่ในถิ่นอันสมควร"

08.10 น. ร่วมกันกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่ ญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้ว และสรรพสัตว์ทั้งหลาย

08.30 น. ร่วมกันตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป จากวัดเดียวกัน

09.00 น. เสร็จพิธี


หมายเหตุ : เวลาปิดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

'การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง'

 
++ ทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน ขอเชิญผู้สนใจร่วมทำบุญ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ฟังธรรมร่วมกัน... ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ++

เนื่องด้วย กิจกรรมธรรมะในสวน ยังขาดแคลนบุคคลากรในการช่วยงาน จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธา ในระแวกสวนลุมพินี และบริเวณใกล้เคียงหรือท่านที่ต้องการช่วยเหลือกิจกรรมนี้ ให้ดำเนินไปได้ด้วยดี สมัครเป็น "จิตอาสา" กับโครงการ

ติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่ โครงการธรรมะในสวน 02 645 0300# เรื่อง อ่าน
 ธรรมะในสวน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา จากพระครูโสภณปริยานุกิจ วัดประยุรวงศาวาส
 ธรรมะในสวน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรกับพระมหากิตติศักด์ โคตมสิสโส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
 ธรรมะในสวน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรกับพระมหาประนอม ธัมมาลังกาโล วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
 ธรรมะในสวน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรกับพระมหาขวัญชัย อติชาโต วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร
 ธรรมะในสวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ทำบุญตักบาตรกับพระมหาเฉลิม ปิยะทัสสี วัดปัญญานันทาราม คลองหลวง ปทุมธานี


  ความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย