นิทานชาดก


# เรื่อง อ่าน
 กระต่ายผู้สละชีวิต ( สสปัณฑิตชาดก )
 บาปเกิดจากความจงใจ ( ติติรชาดก )
 กระต่ายตื่นตูม ( ทุททุภายชาดก )
 การขอ ( พรหมทัตตชาดก )
 นางกากี ( กากาติชาดก )
 คุณสมบัติของผู้นำ ( ราโชวาทชาดก )
 นางนกไส้ ( ลฏูกิกชาดก )
 พญาเนื้อทอง ( สุวรรณมิคชาดก )
 หมอผู้โชคร้าย ( สาลิยชาดก )
 ค่าจ้างเรือ ( อาวาริยชาดก )
 พญาไก่ป่า ( กุกกุฏชาดก )
 พระราชาผู้รู้เสียงสัตว์ ( ขุรปุตตชาดก )
 ปูทองผู้ฉลาด ( สุวรรณกักกฏกชาดก )
 ชายหนุ่มปราบยักษ์ ( สุตนชาดก )
 แบ่งกันไม่ลงตัว ( ทัพพปุบผาชาดก )
 คุณธรรมของหัวหน้า ( มหากปิชาดก )
 เสียงสัตว์ ๘ ชนิด ( อัฏฐสัททชาดก )
 แพะกับเสือเหลือง ( ทิปิชาดก )
 พญานกแขกเต้าผู้สันโดษ ( มหาสุวราชชาดก )
 มองในเวลาที่ไม่ควรมอง ( มูติสาชาดก )
 ตระกูลที่ไม่ตายวัยหนุ่ม ( มหธัมมปาลชาดก )


  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย