ประเพณีล้านนาโบราณพิธีตักบาตรพระอุปคุต วัดตึก จ. นนทบุรี

ชวนตักบาตรเพ็ญพุธ

Posted on Wednesday, 17/09/2014

ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน
พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เทศนาโปรดนาคชื่อ อปลาละ

โปรดช่างปั้นหม้อ หญิงจัณฑาล และนางโคบาลแล้ว
เสด็จสู่เมืองมถุรา ณ ที่นั้น

ได้มีพุทธดำรัสกับพระอานนท์ว่า…


“ดูก่อนอานนท์ ณ นครมถุรานี้ อีกร้อยปีแต่ตถาคตนิพพานแล้ว
จะมีคนขายน้ำหอมชื่อ คุปตะ เขาจะมีลูกชื่อ อุปคุต
ซึ่งจะได้เป็นอนุพุทธ ท่านผู้นี้จะทำงานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไป
เทศนาของท่านผู้นี้จะช่วยให้ภิกษุเป็นอันมาก
เอาชนะกิเลสมารได้ จนเข้าถึงอรหันตผล พระอรหันต์จะมีมาก
จนมีปริมาณเต็มถ้ำ ซึ่งยาว ๑๘ ศอก กว้าง ๑๒ ศอก
แต่ละรูปจะถือไม้ศาลากายาว ๔ นิ้ว
อานนท์ นอกไปจากนี้แล้ว พระอุปคุตรูปนี้ จะเป็น ‘เอตทัคคะ’
ในบรรดาธรรมถึกทั้งหลายของเรา”


“พระอุปคุต” จึงเป็นพระอรหันต์องค์สำคัญหลังสมัยพุทธกาล

ท่านบำเพ็ญเพียรจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ขีณาสพ
สำเร็จอภิญญาต่างๆ เป็น ‘พระธรรมกถึก’ คือ ผู้กล่าวสอนธรรม คือ ผู้แสดงธรรมหรือนักเทศน์

การเทศนาแสดงธรรมของท่าน แม้ในวันเดียวกันก็ทำให้พระภิกษุจำนวน ๑๘,๐๐๐ รูป
ได้บรรลุสำเร็จเป็นพระอรหันต์ขีณาสพเช่นเดียวกัน

ตามตำราและคำบอกเล่าของครูบาอาจารย์ผู้สำเร็จธรรม กล่าวว่า พระอุปคุต ท่านมีปฏิปทาดำเนินไปในทางสันโดษ มักน้อย

เนรมิตเรือนแก้วขึ้นในท้องทะเลหลวง (สะดือทะเล)
เข้าฌานสมาบัติเสวยวิมุตติสุขอยู่ในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่
ท่านจะออกจากสมาบัติ ขึ้นมาบิณฑบาตในโลกมนุษย์
เฉพาะในวันเพ็ญพุธ (วันเพ็ญที่ตรงกับวันพุธ)
แล้วจะลงไปอยู่ประจำที่กุฏิแก้วในท้องทะเลหลวงเช่นเดิม


ดังนั้น เมื่อวันเพ็ญพุธมาถึง ชาวบ้านจึงมักตื่นกลางดึก เพื่อเตรียมอาหารไว้ใส่บาตรพระอุปคุต
จนเกิดประเพณี ‘ตักบาตรเที่ยงคืน’

โดยมีคติความเชื่อว่า
หากผู้ใดได้ทำบุญตักบาตรพระอุปคุตแล้ว จะได้อานิสงส์มากล้น
เกิดโชคลาภ และความเป็นสิริมงคลในชีวิตอย่างประมาณมิได้

ซึ่งปี๒๕๕๗ นี้ตรงกับ วันพุธที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
.....
เพื่อร่วมกันตักบาตรถวายหลวงปู่อุปคุต และอัญเชิญบารมีองค์หลวงปู่อุปคุต
ให้ปกปักผืนแผ่นดินไทย แผ่นดินธรรม เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา
ให้ดำรงคงถ้วนถึง ๕,๐๐๐ ปี
และครั้งนี้นับเป็นโอกาสมหามงคลยิ่ง ที่คนไทยในแผ่นดินรัชกาลที่ ๙ ทุกคน
จะได้น้อมนำมหากุศลครั้งนี้ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้เป็นที่รักยิ่งและเทิดทูนสูงสุด ซึ่งประทับอยู่ ณ วังไกลกังวล
ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป
.....
น้อมคารวะทุกดวงจิตที่ดีงาม
...เครดิตข้อความโดย คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย[url]<a href="http://news.thaipbs.or.th/video/วัดตึก-จนนทบุรี-จัดงานตักบาตรพระอุปคุต">ThaiPBS Video - วัดตึก จ.นนทบุรี จัดงานตักบาตรพระอุปคุต </a>[/url]


DT014000  sikko 
 DT014000 
 3 ต.ค. 2557 เวลา 13:49 น.
 


ชาวบ้านชุมชนวัดตึก จ.นนทบุรี ร่วมสืบสานประเพณีล้านนาโบราณให้มีการจัดพิธีตักบาตรเที่ยงคืน วัน “เป็งปุ๊ด” เช่่นเดียวกับชาวเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา

“ประเพณีตักบาตรเที่ยงคืน”

เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อใดนั้นไม่มีหลักฐานชัดเจน แต่สำหรับความเชื่อของชาวบ้านนั้น น่าจะมาจากการรับเอาวัฒนธรรมของพม่า

ซึ่งมีความเชื่อว่า

พระอุปคุต ซึ่งเป็นภิกษุที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นองค์อุปัชฌาย์ เมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว ได้เสด็จลงไปจำศีลภาวนาอยู่ที่สะดือทะเล

โดยในรอบ 1 ปี จะขึ้นมาโปรดชาวเมืองก่อนเวลารุ่งอรุณ

ชาวพม่ามักตื่นตั้งแต่ตอนดึกเพื่อเตรียมอาหารไว้ใส่บาตรพระอุปคุต

โดยมีคติความเชื่อว่า

หากผู้ใดได้ทำบุญตักบาตรพระอุปคุตแล้วจะได้บุญใหญ่หลวง เกิดโชคลาภและความเป็นสิริมงคลในชีวิต

คติความเชื่อนี้จึงทำให้พุทธศาสนิกชนถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ และในประเทศไทยจึงมีการเริ่มการใส่บาตรในช่วงเที่ยงคืนเป็นต้นมา อีกทั้งยังมีความเชื่อกันว่า พระอุปคุตจะแปลงกายเป็นสามเณรออกมาโปรดสัตว์ ถ้าผู้ใดได้ใส่บาตรกับพระอุปคุตแล้วบุคคลนั้นจะประสบแต่ความสุขร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองได้อานิสงส์แรง

ดังนั้น เมื่อถึงวันเพ็ญตรงกับวันพุธชาวเหนือทุกคนจะไปคอยใส่บาตรเป็นพิเศษสำหรับ “พิธีตักบาตรเที่ยงคืน” หรือ “พิธีตักบาตรเป็งปุ๊ด” เป็นประเพณีโบราณของชาวภาคเหนือที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน

โดยในทุกปีเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม ในวันที่มีวันขึ้น 15 ค่ำ ที่ตรงกับวันพุธโดยไม่เจาะจงว่าต้องอยู่ในเดือนใด พระภิกษุสามเณรในเมืองทุกรูปจะออกบิณฑบาตในตอนเที่ยงคืนเสมอ ส่วนบรรดาพุทธศาสนิกชนชาวเหนือจะเตรียมข้าวสารอาหารแห้งไว้คอยใส่บาตร ตั้งแต่หลังเที่ยงคืน โดยจะไปคอยใส่บาตรที่หน้าบ้าน ตามถนนสายต่าง ๆ หรือตามแยกใกล้ชุมชน คล้ายกับการใส่บาตรในตอนเช้าตรู่ที่เราเคยเห็นกัน ทั้งนี้ บางปีอาจมีครั้งเดียวหลายครั้งหรือไม่มีเลย เพราะเป็นประเพณีนิยมที่มีเฉพาะในภาคเหนือ อย่าง เชียงราย, เชียงใหม่, ลำปาง และแม่ฮ่องสอน

คัดลอกข้อความจาก http://dayflying.com/cm/news_detail.php?id=2

วัดตึก จ.นนทบุรี จึงเป็นที่แรกสำหรับภาคกลาง ที่จัดพิธีตักบาตรเที่ยงคืนขึ้น สืบสานประเพณีตามแบบอย่างชาวล้านนาโบราณ

ความคิดเห็นที่ 1  / sikko / 3 ต.ค. 2557 เวลา 14:00 น. 


ปี 2558 วันเพ็ญพุธ หรือ เป็งปุ๊ด

คืนวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558

หรือ คืนวันขึ้น 14ค่ำ เข้าสู่ เช้า วันพุธขึ้น 15 ค่ำ


ความคิดเห็นที่ 2  / sikko / 9 ก.พ. 2558 เวลา 23:17 น. 


สาธุ เพ็ญพุธ ๑๕ ค่ำนี้ ตรงกับวันมาฆบูชา คืนวันอังคาร ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ นี้ ขอเชิญทุกท่านที่ศรัทธาในบารมีธรรม ของหลวงปู่พระอุปคุต มหาเถระเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐ ขอเชิญนิมนต์ กราบอาราชธนาได้โปรดเสด็จมา ให้ลูกหลานได้กราบไหว้ได้เทอญ เจ้าข้า สาธุ สาธุ สาธุ มาร่วมกันหล่อพระ ประจำวันเกิด และสมโภชน์พระประจำวันเกิด และร่วมกันใส่บาตรในคืนเพ็ญพุธ ณ วัดตึก จ.นนทบุรี ในคืนวันอังคาร ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ นี้

ความคิดเห็นที่ 3  / นกยูงเพชร / 24 ก.พ. 2558 เวลา 10:04 น. 

 เปิดอ่านหน้านี้  6464 

 

 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

Member Detail  Guest

 


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย