สักการแก้วอรหันต์ (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 ลูกโป่ง  

 สักการแก้วอรหันต์ 

 หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 

 ที่มา... facebook Kung Ebichan     

5,376


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย