พุทโธ ธัมโม สังโฆ คือ รัตนะเอกอุที่สุดแล้ว

 ลูกโป่ง  

   

ที่มา : fb Supani Sundarasardula

5,462


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย