ธรรมะ...จากหลวงพ่อ


# เรื่อง อ่าน
 "ความไม่สมหวัง จะทำให้ค่าของใจเพิ่มพูนขึ้น"(สมเด็จพระญาณสังวร)
 สมมติ วิมุตติ
 อินทรียสังวรหรือการสำรวมอินทรีย์ ?
 ใจร้อนไม่มีเหตุผล โดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวจะแก้อย่างไร ?
 เราดี ดีกว่าดวงดี
 เทวดาประเทศเยอรมันมาขอฟังเทศน์ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
 ปีชง - ข้อธรรม คำสอน พระไพศาล วิสาโล
 ของดีมีอยู่กับตัวเราทุกคน... - หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
 พร้อมยอมรับและเรียนรู้ - พระไพศาล วิสาโล
 โอวาทธรรมคำสอนองค์หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 ธรรมะหลวงปู่ใหญ่ "ไม่ยึด ไม่ถือ"
 ก็มีความสุขดีอยู่แล้ว ทำไมต้องปฏิบัติธรรม ?
 หลวงปู่ชอบเทศน์โปรดงูพิษเจ้าถ้ำ
 ผู้ใดมีสติอยู่ทุกเวลา
 โอวาทธรรมหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ
 วางวิมุติ สมมุติลงได้ที่ใด ที่นั่น.! คือที่ร่มเย็นที่สุด
 โอวาทธรรมหลวงปู่แหวน สุจิณโณ
 เวทนานุปัสสนา : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 กลัวตายก็ทุกข์ใจเปล่าๆ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 พิจารณาให้เห็นความทุกข์ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 กำหนดอยู่ในปัจจุบัน : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 การบวชเหมือนพายเรือทวนกระแสน้ำ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 ฝึกตนให้อ่อนโยน : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 เกิดมาสร้างบารมี : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 สิ่งใดที่ล่วงไปแล้วมันก็ดับไปแล้ว : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 เมื่อรู้ว่าตนจะตาย : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 ชาติความเกิดเป็นทุกข์ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 ทางสายพระพุทโธ (สมเด็จพระญาณสังวร)
 จิตเดิมนี้ผ่องใส : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 ตัวบุญแท้จริงกับอาการของบุญ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ


จีรัง กรุ๊ป

เพจธรรมะไทย


 ธรรมะไทย