ธรรมะ...จากหลวงพ่อ


# เรื่อง อ่าน
 โอวาทธรรม หลวงปู่บุดดา ถาวโร
 ความโกรธ
 ความมหัศจรรย์ของพระแก้วมรกต เทศนาธรรมโดย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
 ให้พวกเราพากันนั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออก หน้าที่อย่างอื่นไม่มี
 พระพุทธองค์ทรงสอนว่าผู้มีปัญญารู้จักแยกแยะว่าอะไรสำคัญไม่สำคัญ ...
 ธรรมะนั้นมีอยู่ทุกหย่อมหญ้าสำหรับผู้มีปัญญา
 โอวาทธรรม : สมเด็จพระสังราชองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
 เคล็ดลับสู่ความสำเร็จสุดยอดในทางธรรม - สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี
 เคยทำสมาธิได้ดี ทำไมตอนนี้ทำเช่นนั้นอีกไม่ได้ - ปุจฉา/ พระไพศาล วิสาโล วิสัชนา
 การฝึกจิตที่ดีย่อมสำเร็จประโยชน์ - หลวงพ่อชา สุภัทโท
 พระพุทธเจ้าสั่งสอนให้พระสาวกฝึกตนให้เป็นสุภโร
 "ความไม่สมหวัง จะทำให้ค่าของใจเพิ่มพูนขึ้น"(สมเด็จพระญาณสังวร)
 สมมติ วิมุตติ
 อินทรียสังวรหรือการสำรวมอินทรีย์ ?
 ใจร้อนไม่มีเหตุผล โดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวจะแก้อย่างไร ?
 เราดี ดีกว่าดวงดี
 เทวดาประเทศเยอรมันมาขอฟังเทศน์ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
 ปีชง - ข้อธรรม คำสอน พระไพศาล วิสาโล
 ของดีมีอยู่กับตัวเราทุกคน... - หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
 พร้อมยอมรับและเรียนรู้ - พระไพศาล วิสาโล
 โอวาทธรรมคำสอนองค์หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 ธรรมะหลวงปู่ใหญ่ "ไม่ยึด ไม่ถือ"
 ก็มีความสุขดีอยู่แล้ว ทำไมต้องปฏิบัติธรรม ?
 หลวงปู่ชอบเทศน์โปรดงูพิษเจ้าถ้ำ
 ผู้ใดมีสติอยู่ทุกเวลา
 โอวาทธรรมหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ
 วางวิมุติ สมมุติลงได้ที่ใด ที่นั่น.! คือที่ร่มเย็นที่สุด
 โอวาทธรรมหลวงปู่แหวน สุจิณโณ
 เวทนานุปัสสนา : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 กลัวตายก็ทุกข์ใจเปล่าๆ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย