ธรรมะ...จากหลวงพ่อ


# เรื่อง อ่าน
 "พญานาค กับหลวงปู่ชอบ" (หลวงปู่ชอบ ฐานสโม)
 "หลวงปู่มั่นคุมจิตหลวงปู่จันทร์ศรี"
 "อาหารของใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 วิธีปฏิบัติเวลากรวดน้ำ - โอวาทธรรมหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
 "นรก คือความโกรธ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 สักว่า - คติธรรมหลวงพ่อชา สุภัทโท
 "ภาวนา มีอานิสงส์กว่าบุญทั้งหลาย" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 การอธิษฐานบารมี ควรอธิษฐานว่าอย่างไร ?
 "นายพรานคืนศีล" ตอนที่ ๑๕. "บทส่งท้าย บุคคล ๔ ประเภท"
 "นายพรานคืนศีล" ตอนที่ ๑๔. "นายพรานออกบวช/พ้นทุกข์โดยพลัน"
 "นายพรานคืนศีล" ตอนที่ ๑๓. "นายพราน ได้ครองราชเป็นกษัตริย์"
 "นายพรานคืนศีล" ตอนที่ ๑๒. "บุพกรรมของหญิงเปรต ๕๐๐ ตน/งูเหลือมใหญ่/พระราชา
 "นายพรานคืนศีล" ตอนที่ ๑๑. "บุพกรรมของปุริโสเปรต ๑,๐๐๐ ตน/ช้างสารใหญ่"
 "นายพรานคืนศีล" ตอนที่ ๑๐. "นายพราน ถึงวัดเชตวันฯ/ฟังธรรม/บรรลุธรรม"
 "นายพรานคืนศีล" ตอนที่ ๙. "พบช้างสารใหญ่/ปุริโสเปรต ๑,๐๐๐ ตน"
 "นายพรานคืนศีล" ตอนที่ ๘. "นายพราน ไปวัดเชตวัน/พบพระราชา/งูเหลือมใหญ่/หญิงเปรต ๕๐๐ ตน"
 "นายพรานคืนศีล" ตอนที่ ๗. "นายพรานคืนศีล/พระเถระ ให้นำไปคืนพระพุทธเจ้า ที่วัดเชตวันฯ"
 "นายพรานคืนศีล" ตอนที่ ๖. "มนุษย์ ๓ จำพวก/ภรรยาให้เอาศีลไปคืน"
 "นายพรานคืนศีล" ตอนที่ ๕. "มนุสสธัมโม"
 "นายพรานคืนศีล" ตอนที่ ๔. "นายพรานรับศีล"
 "นายพรานคืนศีล" ตอนที่ ๓. "นายพราน พบพระเถระ"
 "นายพรานคืนศีล" ตอนที่ ๒. "พระเถระ สงเคราะห์ญาติ"
 บุญ
 "นายพรานคืนศีล" ตอนที่ ๑ "พระชะระภูตะเถระ"
 โอวาทธรรม หลวงปู่บุดดา ถาวโร
 ความโกรธ
 ความมหัศจรรย์ของพระแก้วมรกต เทศนาธรรมโดย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
 ให้พวกเราพากันนั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออก หน้าที่อย่างอื่นไม่มี
 พระพุทธองค์ทรงสอนว่าผู้มีปัญญารู้จักแยกแยะว่าอะไรสำคัญไม่สำคัญ ...
 ธรรมะนั้นมีอยู่ทุกหย่อมหญ้าสำหรับผู้มีปัญญา


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย