ธรรมะ...จากหลวงพ่อ


# เรื่อง อ่าน
 "ทัพพีในหม้อแกง"
 "รู้จักผิด รู้ดีรู้ชั่ว แล้วชำระตน"
  "นี่เรียกว่า นักภาวนา"
 "ความริษยา"
 "หอบทุกข์ไปด้วย" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร"
 "ฝึกสมาธิ ให้เหมือนชาวนาทำนา"
 "เล่าเรื่องพระนางพิมพาและพุทธมารดา"
 พ่อ-แม่ ( พระไพศาล วิสาโล )
 "เล่าเรื่องพระกัสสปะ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "อะไรหนัก ก็ให้วางเสีย" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "ภาวนา คือการสร้างพลังใจ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "กัลยาณมิตร เกิดฝ่ายเดียวไม่ได้" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "ทำความสงบใจอย่างไร" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "โรคของใจ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "เล่าเรื่องพระสีวลี" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "เล่าเรื่องหลวงปู่หลุย" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ให้ทำประโยชน์ตนเสียก่อน" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 "เรือนใจ เรือนกาย" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "เล่าเรื่องหลวงปู่มั่น" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "เล่าเรื่องหลวงปู่แหวน" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "ไม่โกรธ คือให้อภัย" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 คติธรรม หลวงปู่ชา สุภัทโท
 "เล่าเรื่องหลวงปู่ฝั้น" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "เล่าเรื่องหลวงปู่ชอบ" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "พญานาค กับหลวงปู่ชอบ" (หลวงปู่ชอบ ฐานสโม)
 "หลวงปู่มั่นคุมจิตหลวงปู่จันทร์ศรี"
 "อาหารของใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 วิธีปฏิบัติเวลากรวดน้ำ - โอวาทธรรมหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
 "นรก คือความโกรธ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย