ปฏิบัติธรรมหลักสูตรคุณแม่สิริ กรินชัย ***ฟรี*** (ทันทีที่โควิดทุเลา)
 watsritawee   8 มี.ค. 2563

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมในหลักสูตรคุณแม่สิริ กรินชัย ๒๐-๒๖ เมษายน ๒๕๖๓ ณ อาคารปฏิบัติธรรมพ่อท่านจุฬ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช *** ไม่มีค่าใช้จ่าย ***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครปฏิบัติธรรมได้ที่เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
เวบไซต์ : https://watsritawee.org
ที่อยู่ : ๒๑๓๑/๘ ถนนเทวราช ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

สถานที่ตั้ง : ๒๑๓๑/๘ ถ.เทวราช ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
ที่มา : https://watsritawee.org

DT018481

watsritawee

8 มี.ค. 2563

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) วัดศรีทวีได้ยกเลิกการอบรมปฏิบัติธรรมตามแนวคุณแม่สิริ กรินชัย ในวันที่ ๒๐-๒๖ เม.ย. ๖๓ จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันด้วยเหตุเภทภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงต้องยกเลิกกิจกรรมกุศลของปีนี้ ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ๒๐-๒๖ เมษายน ๒๕๖๓ ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช หากสถานการณ์คลี่คลายจนเป็นปกติ ก่อน เมษายน ๒๕๖๔ หลวงพ่อท่านมีเมตตาให้จัดคอร์สนี้ต่อทันทีแน่นอนครับ

ในระหว่างนี้ ขอให้ “ลูกโยคี” ของคุณแม่สิริ ได้ใช้โอกาสที่อยู่บ้าน ได้ทำบ้านให้เป็นโบสถ์ ด้วยการเจริญสติ รู้ตัวทั่วพร้อม ให้ได้ต่อเนื่องกันนะครับ …

ที่มา : https://web.facebook.com/suwan.angkhasuwan.7/posts/524165025178646


 เปิดอ่านหน้านี้  1192 

แนะนำสถานปฏิบัติธรรม  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย