ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ ณ บ้านพระโสดาบัน สมุทรสาคร 13-16 มกราคม 2560 วันครู

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ ณ บ้านพระโสดาบัน สมุทรสาคร
13-16 มกราคม 2560 วันครู
หมู่บ้านโชคฤทัย-พระรามที่2 88/63. ซอย3 หมู่ที่3
ตำบลบางกระเจ้า.อำเภอเมืองสมุทรสาคร.
จังหวัดสมุทรสาคร. 74000.
โทร.089 – 766 – 2373
หลักสูตรพระโสดาบัน ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์
... อย่างน้อยผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมจะบรรลุจตุตถฌานภายใน 1 ชั่วโมง ...

วิทยากร
     อาจารย์อิทธิ.


ตารางปฏิบัติธรรมประจำปี 2560

13-16 มกราคม 2560
10-13 กุมภาพันธ์ 2560
10-13 มีนาคม 2560
7-10 เมษายน 2560
12-15 พฤษภาคม 2560
9-12 มิถุนายน 2560
7-10 กรกฎาคม 2560
11-14 สิงหาคม 2560
8-11 กันยายน 2560
6-9 ตุลาคม 2560
10-13 พฤศจิกายน 2560
8-11 ธันวาคม 2560

.


ตารางปฏิบัติธรรมประจำวัน
05.00 – 07.00 น. อริยสัจ 4 มีฌาน 4 เป็นบาท และตอบปัญหาธรรมะ
07.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า / ลงทะเบียนคนใหม่
09.00 – 11.00 น. อนัตลักขณสูตรมีฌาน 4 เป็นบาท และตอบปัญหาธรรมะ
11.00 – 13.00 น รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. อานาปานสติมีฌาน 4 เป็นบาท และตอบปัญหาธรรมะ
15.00 – 15.30 น. เครื่องดื่มและอาหารว่าง
15.30 – 17.30 น. ปฏิจจสมุปบาทมีฌาน 4 เป็นบาท และตอบปัญหาธรรมะ
17.30 – 19.00 น. อาบน้ำและรับประทานอาหารเย็น
19.00 – 23.00 น. ปฏิบัติธรรมแบบบุรุษอาชาไนย และตอบปัญหาธรรมะ
23.00 – 04.30 น. นอน .


DT010325  สุมล 
 DT010325 
 25 ต.ค. 2559 เวลา 04:09 น.
 

 เปิดอ่านหน้านี้  647 
 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

Member Detail  Guest


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login

  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย